Play Video

West-Brabant werkt aan wendbare arbeidsmarkt en economische groei

Met innovatie en samenwerking meegaan in de veranderende arbeidsmarkt. Dat is ‘West-Brabant werkt met talent’. Ondernemers, werknemers, onderwijs en overheid verslimmen, verbinden en verduurzamen met elkaar de regio. Samen creëren we een sterk West-Brabant waar we talent aantrekken, benutten, ontwikkelen en behouden. Doe mee!

Aantrekken

We trekken talent aan

Door de regio aantrekkelijk te maken. Voor studenten, met sterk en passend onderwijs. En voor arbeidskrachten van buiten de regio, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Benutten

We benutten ieders talent

Ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt willen en kunnen meedoen. We hebben oog voor iedereen. Zo zorgen we voor krachtige participatie, zowel economisch als maatschappelijk.

Ontwikkelen

We ontwikkelen talent

De arbeidsmarkt verandert. Digitale en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het is belangrijk dat mensen bijblijven, daarom stimuleren we een leven lang ontwikkelen.

Behouden

We behouden talent

We zorgen ervoor dat het onderwijs aansluit op de werkgelegenheid in de regio. Zo bieden we een perspectief op een interessant en succesvol leven in West-Brabant. En behouden we talent.

Mooie aftrap van het nieuwe arbeidsmarktprogramma

boostproductions.nl - regio wb-2-4

West-Brabant werkt door: hét online platform naar werk en scholing

20200901-175a8435_v4

Subsidieregeling Coronafonds 2020-2021: Talenten behouden en ontwikkelen in West-Brabant

Subsidieregeling Coronafonds