Gemeente Breda en Zorginstellingen slaan handen ineen voor goed personeel in de zorg

Het afgelopen jaar zijn 62 Bredanaars met een bijstandsuitkering succesvol aan het werk gegaan bij diverse zorg- en welzijnsinstellingen in Breda en directe omgeving. Het gaat om medewerkers Huishoudelijke Verzorging 1 en 2, huiskamer assistentes en medewerkers in een BBL opleiding. Deze succesvolle samenwerking is in 2018 gestart vanuit het Zorgpact West Brabant en wordt in 2019 voortgezet. De verwachting is dat dit jaar minimaal 80 mensen zullen volgen. Aanleiding voor de samenwerking is de toenemende vraag naar medewerkers in de zorg en de wens van de gemeente om mensen uit de bijstand te helpen aan een betaalde baan.

Zorgpact West-Brabant

De samenwerking tussen zorginstellingen en de gemeente Breda is vastgelegd in een plan, Zorgpact West-Brabant. Hierin werken verschillende zorgorganisaties en overheidsinstellingen samen aan manieren om mensen aan het werk te krijgen in de zorgsector. Aanleiding hiervoor is de toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel in de zorg. De toename van de personele vraag is onder andere het gevolg van de groei van het aantal mensen met een zorg-/ondersteuningsvraag en de complexiteit van deze ondersteuningsbehoeften als gevolg van de vergrijzing in Nederland én een hogere uitstroom en beperkte instroom van medewerkers in de zorg. Wethouder Miriam Haagh: “Om te voorkomen dat kwaliteit van zorg niet in het geding komt en de werkdruk bij medewerkers te hoog wordt, is het noodzakelijk om blijvend kandidaten te werven en op te leiden. De samenwerking tussen de zorginstellingen en de gemeente Breda blijkt hierin zeer succesvol.”

Aan het werk

Goede zorg toegankelijk houden voor iedereen die dit nodig heeft is een belangrijke opgave voor Breda. Daarnaast zet Breda zich in om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Wethouder Boaz Adank: “Wij zijn er allemaal bij gebaat dat dit soort initiatieven slagen. Door het opleiden van kandidaten uit het participatiebestand geven we niet alleen invulling aan het sectorplan “Zorg en Welzijnspact West-Brabant”, we begeleiden hen ook naar een (gekwalificeerde) baan. We zien dat deze stap naast een eigen inkomen vaak ook nieuwe vaardigheden, nieuwe contacten en meer zelfvertrouwen oplevert”.

Ontwikkelkansen

De medewerker staat bij de invulling van het werk centraal. Er wordt goed gekeken naar hetgeen iemand kan en wil; maatwerk dus. De meeste kandidaten stromen in via de thuisondersteuning. Meer dan tien kandidaten zijn in de loop der tijd doorgestroomd naar de opleiding tot leerling verzorgende IG.