Opleidingssubsidie voor werkgevers in logistiek en techniek

In het kader van Sectorplan 2.0 heeft het WerkgeversServicepunt West-Brabant € 100.000,- aan opleidingsbudget beschikbaar voor werkgevers in de sectoren logistiek en techniek. Daarbij zijn er volop mogelijkheden voor matching met nieuwe werknemers. In 2018 realiseerde het Sectorplan op deze manier al ruim 400 nieuwe banen in deze kansrijke sectoren. Met de beschikbare subsidie kunnen in 2019 zeker 50 kandidaten worden opgeleid in de logistiek of techniek. Gaat u ook voor waardevolle personele versterking

Werkgevers hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt, zeker in sectoren die volop in beweging zijn. Tegelijkertijd blijven er kansen liggen: veel mensen zijn op zoek naar een (andere) baan en velen van hen zijn bereid zich (om) te laten scholen. Het WerkgeversServicepunt West-Brabant (WSP) kent het regionale aanbod van werkzoekenden en beschikt over ruime kennis van doelgroepen, arbeidsmarkt, subsidies en regelingen. Werkgevers kunnen dan ook terecht voor hulp bij het hele proces van werving, selectie, plaatsing en nazorg

In 2019 geeft het WSP extra aandacht voor de sectoren logistiek en techniek. Met de beschikbare opleidingssubsidie kunnen naar verwachting zeker 50 kandidaten worden opgeleid in de logistiek of techniek. Zo helpt WSP groei te realiseren in deze kansrijke sectoren in de regio West-Brabant.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor mensen die aan de slag willen in de logistiek of techniek en die bereid zijn in 2019 een opleiding te starten of af te ronden. Dit kunnen werkzoekenden zijn, maar ook mensen die van baan willen wisselen of jongeren die op een andere manier zijn opgeleid en toch de switch willen maken.

Door wie?

Uitvoeringsorganisatie West Brabant Werkt aan Morgen stelt in het kader van Sectorplan 2.0 € 100.000,- beschikbaar aan het WerkgeversServicepunt West-Brabant om extra plaatsingen te realiseren in techniek, bouw en logistiek.

Aanvragen

Wilt u als werkgever gebruik maken van de subsidiemogelijkheid bij het WSP West-Brabant? Kijk dan voor meer informatie, voorwaarden en aanvraagmogelijkheden op:

https://wspwestbrabant.nl/nieuws/wsp-west-brabant-ontvangt-extra-financiering-om-werkzoekenden-op-te-leiden/