Extra instroom kansrijke sectoren logistiek, techniek en bouw

WERK NAAR VRAAG De economie trekt aan en zo ook de arbeidsmarkt. Dat leidt op zowel landelijk als regionaal niveau tot een groot tekort aan technici. Door de steeds verdergaande innovatie en automatisering geldt dit vooral voor functies op middelbaar, hoger en wetenschappelijk niveau. Bovendien vindt door de vergrijzing de komende jaren steeds meer uitstroom van ervaren personeel plaats. De instroom uit het onderwijs is op termijn onvoldoende voor de regio om in de vervangingsvraag te voorzien. De regio West-Brabant ontwikkelde in samenwerking met verschillende instanties een drietal initiatieven om de instroom in uitvoerende technische functies en technisch kader te bevorderen

1. Sectorplan West-Brabant
Met het Sectorplan West-Brabant slaan Regio West-Brabant, FNV, VNO/ NCW en Werk & Vakmanschap de handen ineen om extra instroom van werknemers in de sectoren Logistiek, Bouw en Techniek realiseren. Met behulp van landelijke sectorgelden heeft de regio West-Brabant 320 opleidingstrajecten gerealiseerd in techniek, bouw en logistiek. Dit leverde vooral kansen op voor werkzoekenden uit het bestand van UWV en gemeenten. Het uitvoeringsprogramma heeft verder voor 36 kandidaten assessments en testen gefinancierd. Ook is er financieel bijgedragen aan een opleidingstraject voor 8 kandidaten tot constructiebankwerkers.

2. Project Werkplein Hart van West-Brabant en Randstad: Perspectief in de logistiek
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten niet optimaal op elkaar aan. In bepaalde branches is het lastig om voldoende personeel te vinden om de economische groei voort te zetten. Ook willen werkgevers steeds meer flexibiliteit in de arbeidsverhoudingen, terwijl werknemers juist streven naar baanzekerheid. Werkplein Hart van West-Brabant en Randstad uitzendbureau werken samen om nieuwe concepten op de arbeidsmarkt te ontwikkelen, gericht op het vormen van geschikte werknemers en bijpassende constructies die wenselijk zijn voor alle partijen.

Instromen in logistiek
De samenwerking heeft geleid tot een intensief traject om werkzoekenden vanuit de WW, Bijstand en werkenden in aanverwante sectoren te laten instromen in de logistieke sector. Het project omvat een ‘voorschakeltraject’ om deelnemers op te leiden tot gekwalificeerde vakmensen voor de logistiek. Van daaruit is het doel om in de jaren 2018 en 2019 minimaal 25 mensen door te stromen naar een regulier dienstverband binnen het logistieke bedrijvennetwerk. Om duurzaamheid van de plaatsing te borgen, worden mensen gericht begeleid op de werkvloer.

3. Extra instroom bouw 
De bouwsector kampt met grote tekorten in gekwalificeerd personeel. Bouwschool en Bouwmensen ontwikkelden samen een opleiding met baangarantie om extra instroom in de bouwsector te verwezenlijken. Het doel is om 20 extra plaatsingen uit de doelgroep praktijkschool en werkzoekenden in de bouw in de jaren 2018 en 2019.