Grensinformatiepunt Bergen op Zoom: goed geïnformeerd aan de slag over de grens

WERK VAN MORGEN Het uitwisselen van werknemers ‘over de grens’ biedt voordelen voor werknemers en werkgevers in grensregio’s als West-Brabant. Een groter zoekgebied en meer baankansen voor werkzoekenden bijvoorbeeld, waardoor de economie in de gehele regio kan groeien. Werken over de grens brengt echter ook risico’s met zich mee en roept vragen op over de gevolgen voor bijvoorbeeld belasting, salaris, verzekeringen en pensioen. Om hieraan tegemoet te komen en aan een soepele grensoverschrijding te werken, zijn er grensinformatiepunten (GIP’s). Ook in Bergen op Zoom is zo’n fysiek informatiepunt opgericht, voor alle regionale werkgevers en werknemers.

Karlijn van den Berg is projectmanager GIP vanuit de gemeente Bergen op Zoom: “Door de ligging van West-Brabant is Vlaanderen een logische partner voor het uitwisselen van werknemers. In de sectoren techniek, bouw, transport en logistiek, zorg, welzijn en pedagogiek is veel vraag. Zonde om deze kansen te laten liggen. Tegelijkertijd wil je ook nadelige ervaringen van grensoverschrijdende beslissingen voor burgers en organisaties voorkomen. Het GIP is een informatie- en adviespunt waar burgers en organisaties terecht kunnen met vragen over alles waar je mee te maken krijgt als je over de grens gaat (of wilt gaan) werken of ondernemen.”

Het programma biedt kansen om nieuwe dingen te proberen in breed perspectief en op regionaal niveau. Ik vind het belangrijk dat we van elkaar leren en de krachten bundelen, zodat we voorbereid zijn op de ontwikkelingen.”

Karlijn van den Berg, projectmanager GIP

Belemmeringen
De verschillen in regelgeving, salaris, opleidingswaardering en belasting tussen Nederland en België brengen belemmeringen met zich mee die een soepele grensoverschrijding in de weg staan. Vacatures in Vlaanderen worden bijvoorbeeld niet doorgestuurd naar het UWV. De diploma-erkenning verschilt, evenals de regelgeving rondom proefplaatsing. Toch kan een goede uitwisseling veel opleveren: arbeidsregio’s aan de grenzen missen nu ongeveer 2% economische groei. Er is dus belang bij om de bemiddeling over de grens te vergemakkelijken.

Laagdrempelig en professioneel
GIP’s staan voor laagdrempelige en professionele dienstverlening in de Duits-Nederlands-Belgische grensregio’s. Werkzoekenden, (ex) grensarbeiders, studenten, ondernemers en werkgevers kunnen er terecht voor deskundig, onafhankelijk en persoonlijk advies over een breed scala aan vragen: van belastingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht tot scholing en pensioenopbouw. Daartoe vindt telefonisch en persoonlijk contact plaats en worden grensgangersspreekuren en workshops georganiseerd. Er wordt nauw samengewerkt met netwerkpartners. Het GIP Bergen op Zoom is bijvoorbeeld onderdeel van het werkgeversservicepunt Brabantse Wal en werkt samen met EURES Scheldemond om vraag en aanbod grensoverschrijdend succesvol te kunnen matchen.

Een greep uit de resultaten

  • De oprichting van het grensinformatiepunt in Bergen op Zoom en de organisatie van onder meer vier ‘werkpleinen’: informatiebijeenkomsten over de dienstverlening van dit GIP bij stakeholders in West-Brabant.
  • Er zijn in 2017 80 informatie- en adviesverzoeken succesvol afgerond en er zijn 2 workshops over grensoverschrijdend werken gegeven.
  • Er is gewerkt aan zichtbaarheid en bereik: het GIP van de Brabantse Wal is bij 2 beurzen aangesloten en er zijn 5 presentaties gegeven bij de WSP’s in de regio West-Brabant.

Meer weten?
Kijk op https://grenzinfo.eu/nl/www.werkcentrumbrabantsewal.nl of www.euresscheldemond.info/home/