Project Beroepennavigatie helpt werkzoekenden op weg naar een kansrijk beroep

WERK VOOR IEDEREEN Het project ‘BeroepenNavigatie, intersectoraal op weg!’ koppelt werkzoekenden aan werkgevers in kansrijke sectoren. Met als doel hen een gefundeerde, bewuste beroeps- of opleidingskeuze te laten maken voor beroepen waarin voldoende werk is. De focus ligt daarbij op mensen die om uiteenlopende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Doordat werkgevers een korte werkstage beschikbaar stellen, krijgen kandidaten de kans om zich laagdrempelig te oriënteren op een werk- of opleidingstraject dat bij hen past.

Het project BeroepenNavigatie, intersectoraal op weg! wordt uitgevoerd door Calibris Advies en is beschikbaar voor iedereen die zich wil oriënteren op een beroep of een opleiding. Tegelijk komen participerende werkgevers in West-Brabant in contact met gemotiveerde medewerkers. Dat leverde al talrijke successen op: een alleenstaande moeder van vijf kinderen die nu in de zorg werkt. Een jongeman met schildersdiploma die zich in de bouw thuis voelde en aan de slag is met een leerwerktraject Metselen. Of een vrouw die na 20 jaar thuiszorg ontslagen werd en nu met veel plezier werkt als seizoenarbeidster bij een peren- en appelkwekerij.

Bekijk de video voor meer voorbeelden vanuit werknemers, werkgevers en overheid.

Capaciteiten
Het programma bestaat uit drie delen. Een voorprogramma waarin deelnemers o.a. zicht krijgen op hun eigen capaciteiten en een realistisch beeld van zichzelf en van het beroep krijgen. Stap twee is de oriëntatiefase, waarin deelnemers de kans krijgen om minimaal twee beroepen (met de grootste kans op de arbeidsmarkt) in een bedrijf te beleven en te ervaren, inclusief opdrachten op maat en ondersteuning door een personal coach. Tot slot vindt een eindgesprek tussen de deelnemer, personal coach en verwijzer. Op basis van het loopbaanadvies worden afspraken gemaakt over de vervolgacties: het starten met een opleiding of werk.

Resultaat
In de periode van 2016 t/m 2019 zullen er minimaal 105 mensen uit West-Brabant deelnemen aan beroepennavigatie bij meer dan 20 verschillende bedrijven in de regio.

De belangrijkste opbrengst is dat deelnemers een realistischer beeld hebben van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt en daardoor een betere keuze kunnen maken voor een passend (opleidings)traject of werk. Bovendien biedt het project hen de kans om een start te maken met de opbouw van een netwerk. Een ruime meerderheid van de deelnemers maakt aan het einde een gefundeerde keuze voor een opleiding of werk (waarvan 60% kiest voor een opleiding en 40% voor werk).