De Gouden Lijst: meest kansrijke beroepen voor een glansrijke toekomst

WERK NAAR VRAAG Studiekiezers en werkzoekenden zijn vanzelfsprekend gebaat bij informatie over de opleidingen en beroepen die de beste kansen bieden op de banenmarkt van nu én straks. Daarbij is het ook zaak dat professionals op scholen, bij werkgevers en bij uitkeringsinstanties de beschikbare informatie over kansrijke beroepen gebruiken als sturingsinformatie richting de jeugd en werkzoekenden. Daarom wordt tweemaal per jaar de Gouden Lijst gepubliceerd: een eerlijk, objectief en actueel overzicht van de meest kansrijke (toekomstige) beroepen in West-Brabant.

De Gouden Lijst wordt samengesteld op basis van verschillende publicaties van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en het UWV. De lijst geeft een gedegen indicatie van de kans op werk na diplomering en de opleidingen en beroepen waarin voldoende banen beschikbaar zijn. Om mensen van nog betere informatie te voorzien is de Gouden Lijst onlangs uitgebreid en heeft verdieping plaatsgevonden naar verschillende sectoren en opleidingsniveaus.

“SBB is een samenwerkingsorganisatie, net als het Regionaal Uitvoeringsprogramma. Hierin werken alle regionale arbeidsmarktpartners in West-Brabant samen om te zorgen dat studenten de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan krijgen en dat bedrijven - nu en in de toekomst -beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben.”

Lian de Bruijn, projectleider SBB

Inzicht
Projectleider Lian de Bruijn (SBB) licht toe: “De kansrijke beroepen zijn onder meer gespecificeerd naar opleiding en niveau. Ook geven we inzicht in het beschikbare en gevraagde opleidingsaanbod. Verder is de Gouden Lijst aangevuld met kansrijke beroepen voor de uitersten van het spectrum: MBO niveau 1 en 2 en HBO niveau 5 (Associate Degree). Ook is een ‘Rode Lijst’ met beroepen toegevoegd met matige baankansen en geven we inzicht in de instroommogelijkheden bij bedrijven. Daartoe voeren we gesprekken met onderwijs en bedrijfsleven over een doelmatig opleidingsportfolio.”

Sturingsinstrument
De informatie uit Gouden Lijst wordt actief gedeeld door middel van voorlichting over kansrijke beroepen aan professionals per doelgroep. Het voortgezet onderwijs en de onderwijsinstellingen ROC West-Brabant en Avans worden bereikt via de decanenkringen. Werkenden via ‘Leren en Werken West-Brabant’ en werkzoekenden via het UWV of de gemeente. Daartoe worden onder meer workshops aangeboden, waarin kennis over kansrijke beroepen centraal staat. Het doel is ook om de Gouden Lijst als sturingsinstrument in te zetten voor studiekiezers, studenten, werkenden of werkzoekenden.

Greep uit de resultaten

  • Vanaf september 2018 start een aantal Associate Degree opleidingen met gunstig arbeidsmarktperspectief in Roosendaal.
  • Er is voorlichting gegeven aan de beide vmbo decanenkringen in West-Brabant. Na de Kies Slim workshop van SBB kregen de decanen nog een workshop Ketenreactie aangeboden door de Uitvindfabriek West-Brabant in Breda.
  • Op basis van de kansrijke beroepen uit de ‘Gouden Lijst’ op niveau 1 en 2 starten er mogelijk 8 instroomprojecten voor de onderkant van de arbeidsmarkt: (assistent)verkoper, logistiek medewerker, monteur elektrotechnische installaties, gastheer/gastvrouw, kok, medewerker hovenier en medewerker teelt. Voor de opleiding Kok lopen de aanmeldingen al. Door het Werkgeversservicepunt West-Brabant wordt onderzocht voor welke opleiding er voldoende kandidaten zijn.

Kijk voor meer informatie over de kansrijke beroepen op www.kansopwerk.nl