Stage- en leerbanenoffensief vergroot baankansen voor jongeren

WERK NAAR VRAAG Iedere deelnemer aan een MBO-opleiding voor een kansrijke sector in West-Brabant zou een stageplaats of leerbaan moeten hebben. Dit is echter niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet voor leerlingen op niveau 1 en 2 of voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het stage- en leerbanenoffensief lost, samen met studenten, onderwijs en bedrijfsleven, tekorten aan stageplaatsen op. Zo halen meer jongeren hun (start)kwalificatie en vergroten zij hun baankansen.

Tijdens een stage leren jongeren een groot aantal onmisbare vaardigheden voor het werkende leven. Van op tijd komen en doorzettingsvermogen tot omgang met collega’s, kritiek of advies, initiatief nemen en zelfstandigheid. Bovendien vergroot het - met name voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt - de baankansen aanzienlijk: maar liefst 50% van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en 80% van de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) studenten blijft na diplomering werken bij het leerbedrijf.

“Begeleiding op maat tijdens de stage helpt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt!”

Marie-Christine Albregts, ROC West-Brabant

Ondersteuning
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), ROC West-Brabant en Leerwerkadvies West-Brabant slaan de handen ineen om de jeugdwerkloosheid in de regio nog verder terug te dringen. Het stage- en leerbanenoffensief heeft als doel leerlingen te helpen (sneller) een stageplaats te vinden. Daarnaast ondersteunt het offensief ook de sectoren in de regio met goede arbeidsmarktkansen en dreigend tekort aan vakmensen.

Kansrijk
Met behulp van een oproep van VNO-NCW aan werkgevers worden meer stages en leerbanen gecreëerd. Ook wordt, op basis van de ‘Gouden Lijst’ met kansrijke beroepen op MBO niveau 1 en 2, informatie geboden over arbeidsmarkt, stageplaatsen en leerbanen per sector en per regio. Hieruit komen mogelijke nieuwe instroomprojecten voort voor bijvoorbeeld logistiek medewerker, gastheer/gastvrouw of monteur elektrische installaties.

Aan stage-biedende bedrijven kan ondersteuning op maat aangeboden worden. Bijvoorbeeld een jobcoach of het volgen van een ‘Expeditie Harrie’ training, waarin deelnemers inzicht krijgen in wat het betekent als iemand met een arbeidsbeperking in dienst komt of stage loopt.

Greep uit de resultaten

  • Het bedrijfsleven loopt weer warm voor de praktijkgerichte leerweg (BBL). Eind maart 2018 stonden er maar liefst 1.594 leerbanen open in West-Brabant. Om deze te vullen met studenten gingen ROC West-Brabant en SBB met de gemeenten en UWV in gesprek. Als resultaat hiervan is instroomtraject ‘Keukenhelden van de toekomst’ in ontwikkeling voor horeca Kok op niveau 2, het streven is te starten met 20 kandidaten.
  • ROC West-Brabant, Leren en Werken West-Brabant en SBB stelden samen een ‘Menukaart’ op voor bedrijven die studenten met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. Bedrijven kunnen hiermee ondersteuning vragen om te voorkomen dat de student uitvalt.