Werkpleinprojecten: creëren van werkgelegenheid voor de onderkant van de arbeidsmarkt

WERK VOOR IEDEREEN De economie is weer aangetrokken en de werkloosheid is daardoor flink gedaald. Vroegtijdige schoolverlaters en bijstandsgerechtigden komen echter nog steeds moeilijker aan het werk. De samenwerking van de vier West-Brabantse subregio’s met UWV, sociale voorziening ATEAgroep, !GO en WVS creëert extra loopvermogen om vacatures te realiseren voor een doelgroep die soms net wat extra begeleiding nodig heeft. Hiertoe worden kleinschalige, branchegerichte projecten ontwikkeld voor werkgevers, om kwetsbare doelgroepen aan het werk te helpen.

De projecten vinden plaats in de subregio’s Breda, Brabantse Wal, Hart van West-Brabant en Dongemondgemeenten. De bedoeling is om met de gerichte inzet van deze projecten richting werkgevers per subregio jaarlijks 100 extra plaatsingen te realiseren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Per subregio wordt dus minimaal 1 project per jaar gestart voor 25 deelnemers. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de groep bijstandsgerechtigden. Zij profiteren nog niet duidelijk van de economische groei, omdat de aansluiting tussen vraag en aanbod hiervoor nog te groot is. Deze doelgroep vergt extra tijd en activiteiten om de weg naar werk te vinden.

Voorbeelden van de projecten die ingezet worden voor extra plaatsen vanuit de Werkpleinen:

  • Mensen die parttime werken en een aanvullende uitkering hebben: zonder uitkering dankzij de bemiddeling naar een bijpassende parttime baan (Hart van West-Brabant en Brabantse Wal).
  • Matching en plaatsing van extra mensen binnen de Techniek en Logistiek. Hierbij is specifieke aandacht voor jongeren en ouderen (Werklink Oosterhout).
  • Doorontwikkeling opleidingscentrum Hart van West-Brabant: gericht mensen matchen, opleiden en plaatsen bij kansrijke sectoren zoals de logistiek.
  • Intensief en frequent contact met een bepaalde groep mensen om versneld de uitstroom naar werk te realiseren (Hart van West-Brabant).

Wilt u zelf in contact komen met de werkzoekenden in West-Brabant?
Neem contact op met een adviseur van het Werkgeversservicepunt West-Brabant: http://wspwestbrabant.nl/ of bel 0800-0616.