Over ons

Ontgroening en vergrijzing. Een groeiend tekort aan goed geschoold technisch personeel. Verdringing van laagopgeleiden. Daling van instroom in het beroepsonderwijs. En de werkloosheid onder kwetsbare jongeren, laagopgeleiden en ouderen. Dit zijn de belangrijkste trends en uitdagingen voor de arbeidsmarkt in West-Brabant. Met het programma ‘West-Brabant werkt aan Morgen’ werken overheid, opleidingsinstituten en bedrijven in verschillende verbanden en projecten samen om deze uitdagingen aan te gaan en te voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt van de toekomst.

Onze basis: drie pijlers

  • Werk van Morgen: inzet op flexibele arbeidsmarkt en beroepen van morgen
  • Werk naar Vraag: inzet op vraag van het bedrijfsleven.
  • Werk voor Iedereen: inzet op een inclusieve arbeidsmarkt.

Onze uitwerking: drie programmalijnen per pijler

  • Kiezen: voor beroepen van morgen op de lange termijn en voor de kansrijke sectoren op de korte termijn.
  • Leren: aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Werken: projecten die leiden tot directe plaatsing op de arbeidsmarkt.

Onze werkwijze: we doen het samen
Met behulp van vele samenwerkingspartners en door de inzet van diverse projecten bereiden we ons binnen de regio West-Brabant voor op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Werkgevers worden gestimuleerd om sociaal te innoveren en werkzoekenden uit alle gelederen de kans te geven zich goed te oriënteren op een passende baan of opleiding. Kansrijke sectoren en banen worden in kaart gebracht en opleidingsprogramma’s worden hier in samenwerking met het bedrijfsleven op aangepast. Gelet op onder meer de ligging en kansen van onze regio, ligt de nadruk daarbij op de sectoren Techniek, Logistiek en Zorg. Dat wordt vanuit zowel overheid, onderwijs als bedrijfsleven aangevlogen. Voor kwetsbare groepen is met behulp van Sociale Innovatie extra aandacht en budget beschikbaar voor ondersteuning en het genereren van extra banen.

Zo gaan we in West-Brabant samen voor een flexibele, vraaggerichte en inclusieve arbeidsmarkt!

Voor het realiseren van bovenstaande doelen worden er ongeveer 20 projecten per jaar uitgevoerd door de diverse partijen. De projecten hebben allen een voorzitter om de voortgang te bewaken en een breed netwerk aan deelnemers. Het overkoepelende resultaat en de coördinatie wordt aangestuurd door twee projectleiders vanuit de Regio West-Brabant.