Werkgevers tevreden: WSP realiseert plaatsingsscore van 90%

Onderzoek onder 281 werkgevers laat zien dat het Werkgeversservicepunt West-Brabant in 2018 de meerderheid van door werkgevers ingediende vacatures succesvol heeft ingevuld. Maar liefst 90% van de kandidaten bleek - met of zonder training - naadloos te passen in de organisatie. “We zijn erg blij met deze hoge score”, vertelt Niek Iversen, regiomanager UWV WERKbedrijf in West-Brabant: “De samenwerkende partnerorganisaties slagen er steeds beter in uniforme dienstverlening aan te bieden. Daarmee zijn werkgevers echt geholpen.”

Het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd om te polsen in hoeverre werkgevers de dienstverlening van het WerkgeversServicepunt (WSP) West-Brabant kennen, inzetten en beoordelen. Niek Iversen: “Sinds een aantal jaar werken het UWV, gemeenten en SW-bedrijven onder één naam samen om een diverse groep werkzoekenden en werkgevers met veel vacatures aan elkaar te verbinden. Uit onderzoek blijkt dat we daarin zeer goed slagen. Ook in vergelijking met landelijke cijfers doen we het heel goed, dat is iets om trots op te zijn.”

Uniforme dienstverlening
“De uitdaging is dat we als onderdeel van het WSP West-Brabant spreken vanuit alle samenwerkende organisaties tezamen”, vervolgt Iversen. “Werkgevers kennen hun contactpersoon, maar niet de organisatie erachter. Willen we onze dienstverlening verder professionaliseren, moet dat veranderen. Daar hebben we al belangrijke stappen in gezet. Zo worden de integratie-instrumenten die de verschillende partners inzetten steeds beter gedeeld. Daarmee bieden we een meer uniforme dienstverlening, een soort gemeenschappelijke “menukaart” voor werkgevers. Dat biedt duidelijkheid: werkgevers weten wat ze aan ons hebben.”

Gezamenlijk perspectief
“Het is mooi om te zien dat de ruim 60 adviseurs werkgeversdienstverlening vanuit die verschillende organisaties langzaam maar zeker in de ‘WSP-identiteit’ groeien. Om die samenhang te bevorderen organiseren we deskundigheids-bevorderingsdagen. Dan is de hele club van partners bij elkaar en wisselen we vanuit gezamenlijk perspectief op werken kennis uit over allerlei onderwerpen. We investeren in dienstverlening en in mensen. Mooi om vanuit onze klanten, de werkgevers, terug te krijgen dat we op de goede weg zijn.”

Tevredenheidsonderzoek - resultaten op een rij:

  • 20% van de benaderde organisaties deed mee aan het onderzoek (281 bedrijven)
  • Gemiddeld waarderen zij het WSP met een ruime 7,5 (in 2016 was dit een 6,1)
  • 66% van de ingediende vacatures zijn succesvol ingevuld
  • 57% van de geplaatste kandidaten paste goed of naadloos
  • In 32% van de gevallen paste de kandidaat na training.
  • In totaal betekent dit een plaatsingsscore van 90%.
  • Bij geen plaatsing is in 83% van de gevallen wel aanbod van een kandidaat gedaan.
  • 48% van de werkgevers heeft wel eens gebruik gemaakt van subsidies via WSP West-Brabant en waardeert dit gemiddeld met een 7,7.