SAMEN TALENT AANTREKKEN, BENUTTEN, BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN

Werk jij bij een organisatie in West-Brabant die actief arbeidstalent wil aantrekken, benutten, behouden en ontwikkelen? Of heb je ideeën over de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid, 50-plussers, de energietransitie of arbeidsmigranten? Doe je dit samen met een andere partij vanuit de overheid, werkgevers of onderwijs? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een financiële bijdrage van het programma West-Brabant werkt met Talent!

Bestuur Regionaal Werkbedrijf: wie zijn we en waarom de samenwerking en dit programma. We willen ook een plek/podium voor onze opdrachtgevers. Allemaal aparte logo’s en foto’s vind ik altijd niet zo leuk als we willen laten zien dat we het juist samen doen. Aan de andere kant zal er op korte termijn nog geen gezamenlijke foto gemaakt kunnen worden. Dus graag hier een voorstel op hoe we dit het beste kunnen vormgeven.

Het bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant (bRW) is in de regio eindverantwoordelijk voor alle onderwerpen die betrekking hebben op de regionale arbeidsmarkt. De samenwerkingspartners uit het netwerk zijn gevraagd om input te leveren voor de planvorming en een actieve rol te gaan bekleden in de verschillende fases van de uitvoering van het plan.

Deelnemende partijen

 • 16 gemeenten (vertegenwoordigd door 4 wethouders vanuit de 4 sub regio’s, opdrachtgever voor de Werkpleinen en SW);
 • UWV;
 • Vakbonden CNV en FNV;
 • Werkgeversverenigingen: VNO NCW Brabant Zeeland en MKB West-Brabant;
 • Onderwijs: AVANS en Curio;
 • REWIN;
 • Provincie Noord-Brabant;
 • RWB
 • Qua foto beeld creëren dat het gezamenlijk voelt, nu teamfoto’s geen optie zijn.
  Misschien de door hen aangeleverde foto’s allemaal in dezelfde tint zetten? Bijvoorbeeld zwart/wit.

  Voorwaarden en meer

  Informatie bij aanvraag West-Brabant werkt met Talent

  Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent

  Verantwoording project West-Brabant werkt met Talent

  Contact

  Voor meer informatie neem contact op met:

   

  Astrid Persons

  Astrid Persons

  Projectleider
  astrid.persons@west-brabant.eu
  06-13296124

  Eva Jeremiasse

  Eva Jeremiasse

  Projectadviseur
  eva.jeremiasse@west-brabant.eu
  06-81121487