Play Video

West-Brabant werkt aan wendbare arbeidsmarkt en economische groei

Met innovatie en samenwerking meegaan in de veranderende arbeidsmarkt. Dat is ‘West-Brabant werkt met talent’. Ondernemers, werknemers, onderwijs en overheid verslimmen, verbinden en verduurzamen met elkaar de regio. Samen creëren we een sterk West-Brabant waar we talent aantrekken, benutten, ontwikkelen en behouden. Doe mee!

West Brabant werkt met talent

DOE JIJ MEE?

Wil jouw organisatie actief arbeidstalent aantrekken, benutten, behouden en ontwikkelen? Of heb je ideeën over de aanpak van bijvoorbeeld de energietransitie of arbeidsmigranten? Vraag hier subsidie aan.

West Brabant werkt met Talent
West Brabant werkt met Talent

Aantrekken

We trekken talent aan

Door de regio aantrekkelijk te maken. Voor studenten, met sterk en passend onderwijs. En voor arbeidskrachten van buiten de regio, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Benutten

We benutten ieders talent

Ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt willen en kunnen meedoen. We hebben oog voor iedereen. Zo zorgen we voor krachtige participatie, zowel economisch als maatschappelijk.

Ontwikkelen

We ontwikkelen talent

De arbeidsmarkt verandert. Digitale en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het is belangrijk dat mensen bijblijven, daarom stimuleren we een leven lang ontwikkelen.

Behouden

We behouden talent

We zorgen ervoor dat het onderwijs aansluit op de werkgelegenheid in de regio. Zo bieden we een perspectief op een interessant en succesvol leven in West-Brabant. En behouden we talent.

West-Brabant werkt met Talent nadert afronding: ‘Het is een uniek programma’

Monika_Rouw_en_Eva_Jeremiasse.jpeg

Onderwijs betrekken op de werkvloer: bedrijfsschool van installatiebedrijf werpt vruchten af

Prinsentuin Tibo Veen.jpg

AI op de arbeidsmarkt: ‘Als hulpje van de mens kan AI ons veel brengen’

Sasker_Soonties_-_Skill-Up.jpg