Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

WhatsApp_Image_2023-10-23_at_10.55.50__1_.jpeg

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Innovatieve broedplaats Urban Living Lab Breda brengt onderwijs, onderzoek en werkveld samen

Talent benutten, aantrekken, behouden en ontwikkelen vormen de pijlers van het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent (WBWMT). Het doel: door innovatie en samenwerking het werkveld veranderen. In interviews met arbeidsmarktexperts kijken we naar de successen van arbeidsmarktprojecten en hoe zij naar de veranderende werkveld kijken. In dit deel Freek van den Heuvel van REWIN en lid van de stuurgroep van WBWMT. Inmiddels werkt hij voor de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Vanuit jouw positie bij REWIN behartigde je voornamelijk het belang van ondernemers en werkgevers in de stuurgroep. Wat viel jou op aan de regionale arbeidsmarkt? 

“Het grootste zorgpunt voor veel ondernemers is het vinden van personeel en daarmee ook talentvolle mensen die je onderneming verder kunnen brengen. West-Brabant werkt met Talent stak met projecten voornamelijk in op de aanbodkant: mensen zonder werk die werk zoeken of studenten die stageplaatsen nodig hebben. Maar de vraag om personeel is net zo belangrijk. Bedrijven hebben specifieke vragen als het om personeel gaat. Denk aan technisch geschoolde vakmensen of personen met bepaalde digitale competenties. Daar zit nog wel een disbalans, merk ik.”

REWIN bekijkt die arbeidsmarkt op een andere manier? 

“Dat klopt. Wij staan samen met bedrijfsleven, onderwijs en overheid aan de lat om de economische ambitie in West-Brabant te realiseren. Een belangrijk onderdeel daarvan is ook het aantrekken en behouden van talent. En dat gaat enerzijds om het opleiden van talent maar zeker ook het verder ontwikkelen van medewerkers, zodat zij over de juiste competenties beschikken om bij te dragen aan de transities naar een plantbased, circulaire en eerlijke economie.”

Hoe verhoudt die arbeidsmarkt zich met andere regio’s? Waarin is de regio sterk? 

“Brainport wordt vaak als voorbeeld genomen in hoe een regio zich profileert, ook op het gebied van belangrijke economische sectoren. Zover is West-Brabant misschien nog niet. We zijn ook een ander soort regio. Maar dat wil niet zeggen dat er hier geen kansen liggen. Die zijn er genoeg. Bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie of plantbased-initiatieven. Fieldlabs die vanuit het onderwijs worden gestart, hebben hier een sterke rol in. Op deze plekken werken onderwijs en ondernemers samen aan vraagstukken die thema’s als circulaire economie of plantbased raken. Bijvoorbeeld in de vorm van stageopdrachten en lector- of practoraten. Daarmee sluit het onderwijs steeds beter aan op die vraag vanuit het bedrijfsleven.”

Op wat voor manier hebben projecten, ook door REWIN gesteund, verschil kunnen maken? 

Het project Young Creatives bijvoorbeeld. Dit project ging niet zozeer over het creëren van meer arbeidsplaatsen voor jongeren. Maar als platform helpt het jong creatief talent in contact te komen met organisaties en ondernemers in de regio. Contacten die ze normaal gezien niet makkelijk leggen. Daarnaast is de subsidieaanvraag voor het Just Transition Fund een voorbeeld van het samen met bedrijven werken aan vernieuwing en innovatie. Dit sluit weer aan op de behoefte en noodzaak bij ondernemingen om te verduurzamen en stappen te zetten in de transitie naar de nieuwe economie. Ook brengt JTF onderwijsinstellingen zoals Avans Hogeschool en Curio samen.”

Hoe zou een arbeidsmarktregio als West-Brabant zich beter kunnen profileren? 

“Ik denk dat je als regio niet alleen een sterk economisch profiel naar buiten toe moet hebben. Dus naar andere regio’s of Rijksoverheid. Neem het innovatieve, plantaardige en biobased karakter van West-Brabant. Het is net zo hard nodig dat dit profiel bínnen de regio herkenbaar is bij het onderwijs, bedrijfsleven en andere organisaties. Bepaalde vereiste competenties zullen hierdoor meer gewicht krijgen en worden dan ook belangrijker in onderwijscurricula. Hier is een heldere strategie voor nodig. Soms werken we vanuit organisaties met verschillende planningen of strategieën. Het is noodzakelijk om dat te stroomlijnen. Het kan namelijk verwarring veroorzaken.”

Meer informatie 

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het aantrekken van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. De provincie Noord-Brabant draagt financieel bij. Het programma loopt in 2023 af. Meer weten over de andere projecten van West-Brabant werkt met Talent?Bekijk dan onze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent.