Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Werkplaats_West-Brabant_-_WBWMT-min.jpg

Meer Actueel

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Innovatieve broedplaats Urban Living Lab Breda brengt onderwijs, onderzoek en werkveld samen

Van 2020 tot 2023 maakt West-Brabant werkt met Talent samen met partners meerdere projecten in de regio mogelijk. De komende tijd lichten we projecten uit waarin het ontwikkelen en behouden van talent centraal staat. In dit deel vertelt Peter Princen van Werkplaats Brabant over het project Werkend Leren in West-Brabant, dat leerwerktrajecten opzet voor kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat is de gedachte om met het project Werkend Leren in West-Brabant te starten?  

“Bij Werkplaats Brabant werken we met mensen die verschillende problemen kennen. Zij ervaren een afstand tot de arbeidsmarkt. We merken dat het lastig is om deze mensen toch mee te laten draaien in het werkende leven. Dat vraagt om een andere aanpak om dit talent toch te benutten. Dat willen we met Werkend Leren in West-Brabant bieden. Je kunt het zien als een vorm van leer-werktraject bij bedrijven. Deze mensen, die we onze kandidaten noemen, zaten lang in de bijstand. Of ze zijn bijvoorbeeld ooit ziek geworden en willen weer aan het werk, maar krijgen niet makkelijk iets gevonden dat aansluit bij hun specifieke kennis of leervraag.”

Hoe steekt zo’n leer-werktraject in elkaar? 

“Kandidaten komen in aanraking met dit project via gemeenten en andere instanties uit ons netwerk. Allereerst zoeken we, in samenwerking met deelnemende bedrijven, een mogelijkheid tot zelflerende teams. Niet ieder bedrijf is logischerwijs geschikt voor deze manier van werken. Een deelnemer komt vervolgens in een team waarin andere mensen met verschillende leerdoelen samengebracht zijn. Kandidaten kunnen bijvoorbeeld gaan werken bij de receptie van een bedrijf. Niet per se omdat ze dat werk willen doen of omdat ze een betere receptioniste willen worden, maar omdat ze Nederlandse taal willen leren of omdat ze digitale vaardigheden willen opdoen. Zo doen ze én werkervaring op én leren ze hun nodige vaardigheden.”

Op welke manier is deze aanpak in dit project anders dan andere leer-werktrajecten? 

“Dankzij het grote netwerk van Werkplaats Brabant kunnen we beroep doen op meerdere bedrijven en andere partners waar we mee samenwerken. Na een leerwerktraject van één tot drie maanden wordt in dit project de deelnemer namelijk in dienst genomen voor minimaal zes maanden. In twee jaar wordt hij of zij begeleid. Als de kandidaat of werkgever dat wensen, worden er een of meerdere praktijkverklaringen opgesteld en wordt er een ‘skills-paspoort’ opgemaakt. Na twee jaar krijgt de kandidaat een vast contract bij een werkgever in de regio. We bieden hem of haar dus echt iets concreets aan. Ook voor de lange termijn.”

Uiteindelijk zijn niet alleen de kandidaten gebaat bij deze aanpak. Hoe zijn de reacties vanuit de deelnemende bedrijven? 

“Positief. Zij zien dit ook als een manier om zichzelf te ontwikkelen en als een oplossing om personeelstekort tegen te gaan. Wij lossen het ‘probleem’ bij een bedrijf eigenlijk niet op, maar eerder het probleem van onze kandidaten. De bedrijven krijgen er de arbeid voor terug en ze helpen de personen met hun persoonlijke ontwikkeling. Iets terugdoen voor anderen, voor de maatschappij vinden de bedrijven dan weer belangrijk.”

Op wat voor manier heeft West-Brabant werkt met Talent dit project gesteund? 

“Op de eerste plaats konden we dankzij de subsidie starten met het begeleiden van onze kandidaten. Ook hebben we veel aan het grote netwerk gehad en de verschillende bijeenkomsten met projecteigenaren. Daar leer je van als organisatie en je kunt veel kennis en ervaring uitwisselen. Bijvoorbeeld over hoe je omgaat met bepaalde problemen op de arbeidsmarkt. Hoewel het programma dit jaar stopt, hoop ik wel dat dit netwerk intact blijft. De kracht van West-Brabant werkt met Talent zit hem niet alleen in de projecten, maar ook in de partijen die het met elkaar verbindt. Dat leidt tot betere samenwerking in de regio.”

Kunt u iets vertellen over projecten en mensen die jullie geholpen hebben? 

“Neem bijvoorbeeld een vrouw die bij ons aanklopte. Zij had al lang niet meer gewerkt en zat voorheen in de bijstand. Wij hebben toen met haar gekeken of er een bedrijf is dat haar aan wilde nemen als secretaresse. Via ons netwerk kwamen we twee jonge ondernemers tegen met een klein bedrijf. Hier is ze aan de slag gegaan. Eerst voor een paar uur in de week, maar na twee maanden werkte ze al 28 uur per week. Ook hebben we een nieuwkomer uit Syrië geholpen die in zijn land altijd aan dieselmotoren sleutelde. Inmiddels werkt hij bij een Oosterhouts garagebedrijf. Hij bouwt accu’s en elektromotoren in bij vrachtwagens.”

Het klinkt als een succes. Wat zijn de toekomstplannen? Gaat het project verder?

“Inmiddels hebben we ruim honderd mensen kunnen helpen. De kandidaten zijn afkomstig uit Oosterhout, Roosendaal, Moerdijk, Zundert, Bergen op Zoom, Alphen-Chaam, Altena, Etten-Leur en Breda. Dus ik zie het inderdaad als een succes. Maar we willen deze manier van werken en het bieden van praktijk- of leerervaring verder uitbouwen. Het zou mooi zijn als we uiteindelijk mensen uit de hele provincie Noord-Brabant kunnen helpen met deze vorm van leerwerktrajecten.”

Meer informatie   

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het aantrekken van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. De provincie Noord-Brabant draagt financieel bij. Het programma loopt in 2023 af. Meer weten over de andere projecten van West-Brabant werkt met Talent?Bekijk dan onze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent.