Projecten

Meet your talents!

Meet your talents!

Talent ontwikkelen

Onder de vlag van MeetYourTalents wordt als voortraject voor de sectorspecifieke vakopleidingen een opleidingstraject ontwikkeld waarbij ontwikkeling van social skills en arbeidsattitude voorop staan, vooraleer het…

Betekenisvol in beeld/Samen in de regio

Betekenisvol in beeld

Talent ontwikkelen

Samen in de regio, Innergie en ISD Brabantse Wal slaan de handen ineen voor het ontwikkelen en …

Our Workflow

Our Workflow

Talent benutten

Samen met regionale werkgevers en beroepsopleider Curio richt de netwerkorganisatie ‘Samen in de Regio’. Een community center op…

MOOC ROBOTICS AND AI

MOOC Robotics and AI

Talent ontwikkelen

Veel MKB bedrijven worstelen met nieuwe technologieën zoals Robotica en AI. Door deze nieuwe technologie veranderen functies en…

Stageplaatsen composietenonderhoud

Stageplaatsen composietenonderhoud

Talent behouden

In samenwerking met ACRATS Training Services is beroepsopleider Curio binnen de Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS)…

Werkend Leren in WB

Werkend Leren in WB

Talent benutten

Het project Werkend Leren in WB beoogt kandidaten te plaatsen in leerwerktrajecten. Dat gebeurt in samenwerking met…

Invented by All: vervangende stages en praktijkopdrachten voor pedagogisch medewerker niveau 3 en 4

Invented by All: vervangende stages en praktijkopdrachten voor pedagogisch medewerker niveau 3 en 4

Talent behouden

Met het project ‘Invented by All’ stellen we jongeren in de gelegenheid om kennis te maken met…

Beta Company

De Betacompany: talent tot bloei brengen

Talent behouden

De Betacompany is een initiatief van Internetbureau RB-Media en Spectrum Multimedia en IT. Het project heeft tot doel om…

Brabantse consultants

Brabant Consultants

Talent behouden

Uit onderzoek is gebleken dat er in de regio West-Brabant veel vraag is naar functies in de…

Drive to the future

Drive to the future

Talent ontwikkelen

Recruit a Student stelt, via De Uitvindfabriek, het beroepsonderwijs (MBO en HBO) in de gelegenheid om rondom…

Lokaal talent bouwen en binden

Lokaal talent bouwen en binden

Talent ontwikkelen

Ook in de groep mensen met een tijdelijke of permanente afstand tot de arbeidsmarkt, huisvesten vaak verborgen…

IT 4Every1

IT 4Every1: omscholen werkzoekenden industriële automatisering

Talent ontwikkelen

Een van de meest beperkende factoren op het gebied van innovatie is een tekort aan werknemers in…

Verhogen arbeidsmarktwaarde van kansarme schoolverlaters en werkzoekenden

Verhogen arbeidsmarktwaarde van kansarme schoolverlaters en werkzoekenden

Talent behouden

Veel kansarme voortijdig schoolverlaters en werkzoekenden missen door allerlei omstandigheden aansluiting op de arbeidsmarkt. Deze groep ondervindt…

Gezondheidszorg zonder afstand

Gezondheidszorg zonder afstand

Talent behouden

Een tekort aan stagebegeleiders en algemene krapte op de arbeidsmarkt zijn belangrijke uitdagingen voor de gezondheidszorg, die…