Our Workflow

Our Workflow

Talent ontwikkelen

Samen met regionale werkgevers en beroepsopleider Curio richt de netwerkorganisatie ‘Samen in de Regio’. Een community center op van waaruit kwetsbare jongeren uit de regio een kansrijke start krijgen op de arbeidsmarkt. Het community center heeft als doel om praktische arbeidstraining, intensieve begeleiding, pedagogiek en arbeidstoeleiding op één plek te integreren: daar waar onderwijs, bedrijfsleven en de doelgroep elkaar ontmoeten en samenwerken.

De focus komt te liggen bij kort-cyclische opleidingstrajecten met een sterke nadruk op houding en gedrag van de kwetsbare jongeren. Het doel is om een voortvarende start op een werkplek te bespoedigen en uitval te voorkomen. Het is de ambitie van alle partners om vanuit het community center levensechte werksituaties (bijvoorbeeld een winkel, bouwplaats, assemblagelijn of magazijn) na te bootsen. Werkgevers worden in een eerder stadium in het traject betrokken en krijgen een nadrukkelijke rol gedurende de praktische training en bij de begeleiding van de doelgroep. Docenten blijven gedurende het traject nauw betrokken bij de vakontwikkeling van de jongeren.


Looptijd: 15/06/2021 - 14/06/2023
Organisatie: Samen in de regio
Contactpersoon: Anita Karremans
E-mail: anita@sameninderegio.nl