SAMEN TALENT AANTREKKEN, BENUTTEN, BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN

Werk jij bij een organisatie in West-Brabant die actief arbeidstalent wil aantrekken, benutten, behouden en ontwikkelen? Of heb je ideeën over de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid, 50-plussers, de energietransitie of arbeidsmigranten? Doe je dit samen met een andere partij vanuit de overheid, werkgevers of onderwijs? Dan verbinden je graag met samenwerkingspartners uit het netwerk van het programma West-Brabant werkt met Talent!

De looptijd van de subsidiabele bijdrage vanuit de Provincie Noord-Brabant is geëindigd per 31 december 2023. Ook zonder subsidie willen we met ‘West-Brabant werkt met Talent’ de krachten in de regio blijven bundelen. Zodat we op een innovatieve manier zorgen voor voldoende arbeidskrachten voor de regio. Het doel om een inclusieve arbeidsmarkt met een goed geschoolde beroepsbevolking die klaar is voor de arbeidsmarkt van morgen blijft in stand. Hierbij gaan we vanaf 2024 nog meer de focus leggen op maatschappelijke ontwikkelingen om de transitie te kunnen maken naar de 'nieuwe economie' zoals energietransitie, circulaire economie en technologische ontwikkelingen. We streven naar een aantrekkelijke regio voor ondernemers, maar ook voor jong en oud Talent. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet van overheid, onderwijs, ondernemers en werknemersorganisaties.

Voor wie?

Met ‘West-Brabant werkt met Talent’ willen we nieuwe ideeën en samenwerkingen tussen organisaties stimuleren. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan benutten, aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent in West-Brabant. Dit kan gedaan worden vanuit de overheid, werkgevers, werknemers en/of onderwijs.

Wat hebben we al gerealiseerd?

Het programma is gestart vanuit een subsidiefonds vanuit de Provincie Noord-Brabant in de periode 2020 t/m 2023. We zijn trots op de resultaten die de 22 projecten vanuit ruim 40 betrokken samenwerkingspartners hebben behaald. We hebben in totaal 4.714 bedrijven en/of mensen geholpen in hun hulpvraag rondom talenten ontwikkelen, behouden, aantrekken of benutten. De subsidie is ingezet als een vliegwiel om te experimenteren en te innoveren. Succesvolle aanpakken zijn verduurzaamd. Dit vraagt echter nog steeds verbinding en versterking en dit gaat niet vanzelf.

De informatieflyer met een overzicht van alle projecten en resultaten is te downloaden in de link onderaan deze pagina.

We doen het samen

Door het vormen van een community rondom de regionale arbeidsmarkt, stopt de samenwerking niet met het einde van onze subsidie. Deze verbindingen lopen door. Hiermee kunnen we nog verder de aansluiting zoeken en vinden met de nieuwe economie en de huidige vraagstukken in de maatschappij. Willen we inzetten op een circulaire of plantbased economie en de energietransitie aanpakken, dan moet de arbeidsmarkt ook meebewegen.

Laten we dit principe vooral met en voor elkaar in de regio voortzetten.

Contact

Voor meer informatie neem contact op met:

 

Eva Jeremiasse

Eva Jeremiasse

Projectadviseur
eva.jeremiasse@west-brabant.eu
06-81121487