Poppodium Gebouw-T

Talent aantrekken

In West-Brabant is, net als in heel Nederland, sprake van vergrijzing. West-Brabant moet zich duidelijk(er) profileren om jongeren met talent aan zich te binden. Er is een groot tekort aan technici en ICT´ers. Het is daarom van groot belang technisch en creatief talent te behouden in deze regio. Poppodium Gebouw-T vormt, samen met de nieuwe podiumkunstorganisatie, een unieke ontwikkelplek waar innovatie, expertise en creativiteit samenkomt in Zuid-West Brabant. De focus is het aantrekken en behouden van jongeren en jonge volwassen met talent en affiniteit met techniek en cultuur.

Door de intensieve samenwerking tussen makers, onderwijs, bedrijfsleven, inwoners uit de stad en regio ontstaat een vernieuwend en creatief aanbod waar talenvolle jongeren en jonge volwassenen (bovenbouw scholieren, afgestuurde MBO en HBO studenten) en zij-instromers via de creatieve dienstverleners een cruciale rol vervullen. Dit krijgt invulling in een programma met opleidings- en ontwikkeltrajecten, traineeships, stages, mentorcoaching, masterclasses, interactieve talks en (leer)werkervaring binnen de creatieve sector in Zuid-West Brabant.


Looptijd: 01/01/2022 - 01/07/2023
Organisatie: Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom
Contactpersoon: Joep Gudde
E-mail: joep@gebouw-t.nl