Hybride leeromgeving Logistiek Moerdijk

Talent aantrekken

Gemeente Moerdijk wil bedrijven helpen om de arbeidsproblematiek te verminderen. Daarom werken we samen met het onderwijs en het bedrijfsleven aan een online hybride leeromgeving voor de logistiek.

De Hybride leeromgevingen zijn innovatieve werk- en leerlocaties, waar bedrijfsleven, onderwijs en publieke diensten intensief samenwerken. De HLO Moerdijk richt zich op de logistieke sector. De belangrijkste pijlers voor HLO Moerdijk zijn enerzijds het promoten van het werken in de logistiek en het matchen van vraag en aanbod, en anderzijds kennisontwikkeling en een duurzaam samenwerking met onderwijs. Dit maakt het leren én werken in de logistieke sector aantrekkelijker en flexibeler voor studenten, zij-instromers, arbeidsmigranten en werkenden.

Doelen

De HLO Moerdijk zorgt voor samenwerking met andere logistieke partijen met als beoogd resultaat:

  1. Het vinden, binden en behouden van logistiek personeel.
  2. Het genereren van meer bekendheid voor het eigen bedrijf in het bijzonder en promotie van het werken in de logistiek in het algemeen.
  3. Een structurele samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen in de regio die bijdraagt aan een levenslange doorontwikkeling van het werken in de logistiek.

 Wie en wat?

Curio, Avans, havenbedrijf Moerdijk, provincie NoordBrabant, VNO NCW, RWB, REWIN en diverse logistieke bedrijven in moerdijk zijn actief in het project Hybride leeromgeving logistiek. Op korte termijn zal de online leeromgeving life gaan waarbij studenten en werkzoekenden zich middels het online platform onder kunnen dompelen in de logistieke wereld.

Voor meer informatie over het platform verwijs ik u naar Jessie Geboers via jessie.geboers@moerdijk.nl of tel: 06 25 28 48 39.


Looptijd: 01/06/2021 - 01/10/2023
Organisatie: Gemeente Moerdijk
Contactpersoon: Jessie Geboers
E-mail: jessie.geboers@moerdijk.nl