Beta Company

De Betacompany: talent tot bloei brengen

Talent ontwikkelen

De Betacompany is een initiatief van Internetbureau RB-Media en Spectrum Multimedia en IT. Het project heeft tot doel om talentvolle mensen met bijvoorbeeld autisme en een normale tot hogere intelligentie én een afstand tot de arbeidsmarkt zakelijk tot bloei te laten komen. Juist en vooral in coronatijd. Uit de uitkeringssituatie en aan het werk!

De Betacompany is een tussenstation op weg naar de arbeidsmarkt. Hier worden arbeidsplaatsen gecreëerd voor een periode van maximaal twee jaar. Door hier aan de slag te gaan, wordt het gat tot de arbeidsmarkt gedicht en ontstaat er perspectief op structureel werk. Binnen die twee jaar moet er sprake zijn van een dusdanig portfolio dat doorstroom gerealiseerd kan worden.

Het doel van de Betacompany is om de voorwaarden creëren en de basis leggen voor tenminste acht nieuwe arbeidsplekken elke twee jaar. Allen ingevuld door medewerkers met een huidige afstand tot de arbeidsmarkt en opgeleid door Spectrum.


Looptijd: 01/12/2020 - 01/11/2021
Organisatie: RB Media
Contactpersoon: Jean-Paul Kuijpers / Catharina Hoevenaars
E-mail: jkuijpers@rb-media.nl