Meet your talents!

Meet your talents!

Talent ontwikkelen

Onder de vlag van MeetYourTalents wordt als voortraject voor de sectorspecifieke vakopleidingen een opleidingstraject ontwikkeld waarbij ontwikkeling van social skills en arbeidsattitude voorop staan, vooraleer het oriënteren op de arbeidsmarkt kan plaatsvinden. Concreet betekent dit dat we als onderdeel van de pilot een 10 weeks programma ontwikkelen waarmee deelnemers toewerken naar een Fit4TheJob TalentOntwikkelingsPaspoort waarin zowel sociale vaardigheden, algemene gedragscompetenties, algemene beroepscompetenties, sectorspecifieke competenties en persoonlijke ambitie in kaart worden gebracht. Op het einde van het 10 weeks programma beschikken deelnemers met hun TalentOntwikkelingsPaspoort over een goed beeld van de match met de diverse sectoren op basis van hun eigen ambitie, talenten, motivatie en social skills. 


Looptijd: 01/09/2020 - 01/11/2021
Organisatie: ALECO & Talentencentrum Zuidwest Nederland
Contactpersoon: Koen Konings
E-mail: koen@aleco.nl