Invented by All: vervangende stages en praktijkopdrachten voor pedagogisch medewerker niveau 3 en 4

Invented by All: vervangende stages en praktijkopdrachten voor pedagogisch medewerker niveau 3 en 4

Talent behouden

Met het project ‘Invented by All’ stellen we jongeren in de gelegenheid om kennis te maken met echte innovatieve (bedrijfs)vraagstukken. Ook wordt hen gevraagd om daarvoor creatieve oplossingen te bedenken. De activiteiten en opdrachten binnen Invented by All vervangen de reguliere stage voor de opleiding Pedagogisch Medewerker (niveau 3) en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4). Ook vervangen deze een aantal creatieve lesactiviteiten/praktijkopdrachten in groepsverband, ter compensatie van de beperkingen die de online lessen tot gevolg hebben.


Looptijd: 09/11/2020 - 30/06/2021
Organisatie: Uitvindfabriek
Contactpersoon: Luc Swaab
E-mail: luc@uitvindfabriek.nl