Tech for Inclusion: Werk voor nog meer mensen mogelijk maken

Talent benutten

Samen met TNO en MondzorgPlus onderzoeken we in de perfecte proeftuin van sociaal werk- en ontwikkelbedrijf MidZuid of technologie een waardevolle ondersteuning biedt aan mensen met een arbeidsbeperking. Met als doel hen aan het werk te helpen en houden.

Krapte oplossen met inclusieve technologie

MondzorgPlus verzorgt mobiele mondzorg in instellingen aan zorgafhankelijke ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, die niet zelf in staat zijn om de tandarts te bezoeken.  Met dit project onderzoeken we hoe we mensen met een beperking, die vaak buiten de boot vallen qua werk, duurzaam aan werk kunnen helpen. We laten de inpakwerkzaamheden van de mondzorg-koffers met ondersteuning van technologie uitvoeren.

Kansen voor West-Brabant

De deelnemers krijgen cognitieve ondersteuning via smart beamers. Deze technologie projecteert de werkinstructies voor het inpakken van de verschillende elementen in de koffers op de werkplek. Zo worden de deelnemers stap voor stap begeleid en is er ook een kwaliteitscontrole ingebouwd. Hiermee onderzoeken we hoe we de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de toegankelijkheid van werk kunnen vergroten. Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) en Brabant werkt met Talent. De uitkomsten van dit onderzoek zijn een voorbeeld voor alle werkgevers in West-Brabant. Samen maken we werk voor nog meer mensen mogelijk.


Looptijd: 21/01/2022 - 21/01/2023
Organisatie: MidZuid
Contactpersoon: Marleen Braakhuis
E-mail: marleen.braakhuis@midzuid.nl