IT 4Every1

IT 4Every1: omscholen werkzoekenden industriële automatisering

Talent ontwikkelen

Een van de meest beperkende factoren op het gebied van innovatie is een tekort aan werknemers in de ICT en techniek. Het project IT 4Every1 behelst het omscholen en opleiden van werkzoekenden voor technisch werk waarbij automatisering centraal staat. Er wordt een praktijkopleidingscentrum ingericht om deze doelgroep op te leiden in de industriële automatisering. De aanvragers beogen gezamenlijk volledige maatwerkopleidingstrajecten te verzorgen. Daarmee wordt zowel voldaan aan de exacte vraag vanuit de arbeidsmarkt (gedetailleerd profiel), als aan de diversiteit van de werkzoekenden. Daartoe wordt voorafgaand aan het traject een duurzaamheidstest afgenomen, waarvan de resultaten laten zien wat voor type persoon de training volgt en wat diens ontwikkelbehoefte is.


Looptijd: 01/04/2021 - 30/09/2022
Organisatie: Bocari
Contactpersoon: Grace Boldewijn
E-mail: g.boldewijn@bocari.nl