Anne Deelen: ‘Als we niets doen raakt de Nederlandse economie achterop’

Tilburg
VNO - NCW Brabant Zeeland
Anne Deelen en Maud van Zandvoort

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Talent ontwikkelen is één van de pijlers uit het programma West-Brabant werkt met Talent. Het doel: met innovatie en samenwerking meegaan in de veranderende arbeidsmarkt. In de maand juni richten we ons op de pijler ‘Talent ontwikkelen’. In interviews met arbeidsmarktexperts kijken we naar de kansen van talentontwikkeling. In dit deel Anne Deelen, belangenbehartiger arbeidsmarkt bij VNO-NCW Brabant Zeeland en lid van de stuurgroep West-Brabant werkt met Talent.

De arbeidsmarkt staat voor grote veranderingen en uitdagingen. Waarom is talentontwikkeling daarin belangrijk?

“Het is niet meer vanzelfsprekend dat bedrijven hun vacatures vervuld krijgen. Er zijn te veel vacatures voor een te kleine beroepsbevolking. Dit leidt weer tot tekorten in het maken van producten of het leveren van diensten. Sectoren die onder grote druk staan, zoals de logistiek, de bouw en de techniek ervaren hierin grote tekorten. Automatisering en robotisering kunnen oplossingen zijn om die lege vacatures in te vullen. Alleen: wie bedient die machines of robots? Dat kan alleen als het huidige en of nieuwe personeel die kennis heeft en dus ook ruimte en tijd krijgt om zich te ontwikkelen, zoals door middel van bij- of omscholing.”

Wat gebeurt er als we niets doen?

“Dan ontstaat de kans dat je als bedrijf uit de markt geconcurreerd wordt. Als we niets doen raakt uiteindelijk de Nederlandse economie achterop andere landen. Deels kunnen we dat oplossen, deels niet. Nederland vergrijst in een hoog tempo. Dat heeft grote invloed op de beschikbare beroepsbevolking. Het is een gegeven feit, maar het is nu wel noodzaak om met dit gegeven iets te doen.”

Handen uit de mouwen dus. Wat doen de werkgevers hier zelf al aan of wat kunnen ze doen? 

“Ondernemers hebben zelf een aantal knoppen waar ze aan kunnen draaien. Denk aan bijscholing van personeel, effectievere productie door inzet van robots of digitalisering. Voor grote bedrijven zijn dit uitdagingen, maar niet onoverkomelijke. Voor werkgevers uit het mkb die naast het ondernemer zijn binnen het bedrijf meerdere petten dragen, is dat bijna ondoenlijk. Daarom is het goed dat er initiatieven als West-Brabant werkt met Talent bestaan. Die kunnen die bedrijven net dat ene zetje geven met opleidingen of subsidies.”

Kunt u een project van West-Brabant werkt met Talent noemen dat in uw ogen die meerwaarde heeft bewezen?

Een mooi voorbeeld vind ik het project van de Betacompany. Dit project heeft tot doel om mensen met bijvoorbeeld autisme én een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame werkplek te bieden. Dat is belangrijk, met name in de IT-sector waarin werkgevers veel werknemers zoeken.”

Wat is er volgens u nog meer nodig om hier als regio het verschil in te gaan maken?

“Het structureel ontwikkelen van talent is essentieel. En dat kan eigenlijk alleen als werkgever en werknemer betere toegang hebben tot opleiding en ontwikkelmogelijkheden. Dat mag een stuk centraler geregeld worden, bijvoorbeeld vanuit de overheid. Zo’n soort centraal geregeld platform in de regio, structureel en gestuurd door de overheid, zou voor ondernemers en werknemers kunnen helpen.”

Tot slot. Als we eind 2023 terugkijken op de ontwikkeling van talenten in de regio. Wat moet er volgens u bereikt zijn, ten opzichte van de start in 2020?

“West-Brabant werkt met Talent is in mijn ogen een opstapje naar een structureel orgaan of platform om subsidies en opleidingen beschikbaar te stellen of kennis te delen. Een goed initiatief ook voor betere samenwerking in de regio. Iets dat er voorheen nauwelijks was. De vervolgstap in 2023 of hierna is drieledig. Enerzijds het bewustzijn creëren bij werknemers dat ze alleen relevant blijven door zichzelf te ontwikkelen. Anderzijds moeten ook inzien dat je je werknemers die ruimte moet geven om zich te ontwikkelen, wil je als bedrijf groeien. Dan is er ook nog de rol van de overheid. Die moet faciliterend zijn en ruimte en mogelijkheden aan zowel werkgevers én werknemers bieden.”

Meer informatie

De arbeidsmarkt verandert. Digitale en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het is belangrijk dat mensen bijblijven, daarom stimuleert West-Brabant werkt met Talent een leven lang ontwikkelen. Meer weten? Kijk dan verder op deze website van West-Brabant werkt voor meer informatie en de verschillende projecten die gestart zijn.