Cees Wirken: ‘Werkgevers moeten het begrip ‘arbeidstalent’ breder inzien’ 

Cees Wirken - CNV - IV

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Talent ontwikkelen is één van de pijlers uit het programma West-Brabant werkt met Talent. Het doel: met innovatie en samenwerking meegaan in de veranderende arbeidsmarkt. In interviews met arbeidsmarktexperts kijken we deze maand naar de kansen op het gebied van talentontwikkeling. In dit deel Cees Wirken, bestuurslid regionaal werkbedrijf en lid stuurgroep West-Brabant Werkt met Talent (WBWMT) vanuit werknemersvereniging CNV.  

Wat is dat eigenlijk, arbeidstalent? En wie zijn die talenten van West-Brabant? 

“Iedereen heeft talent. Ieder mens heeft iets dat hem of haar in het werk uniek maakt en een eigen plek op de arbeidsmarkt geeft. Maar dat talent moet wel op een juiste manier gebruikt en ontwikkeld worden. Dat kun je als werknemer zelf doen, maar je werkgever kan je daar ook in stimuleren. Bijvoorbeeld door scholing en cursussen. Als je een baan hebt die goed bij je past, dan gaat dat meestal vanzelf. Zit je in een verkeerde setting of heb je een baan die niet goed bij je past, dan kan dat talent dat je hebt geremd worden.”

Waarom is het ontwikkelen van talent voor de arbeidsmarkt belangrijk? 

“Ontwikkeling brengt mensen verder. Anderzijds: ondanks alle tekorten op de huidige arbeidsmarkt, staan er nog altijd mensen aan de zijlijn. Dit zijn mensen die, om wat voor reden dan ook, niet werken. Dat kan zijn omdat ze een ziekte hebben of omdat ze laaggeletterd zijn en daardoor geen goede sollicitatiebrief kunnen schrijven. Ik heb zelf ervaren dat bij deze groep mensen de wil om te solliciteren of zelfs werken verdwijnt. Door deze groep mensen een helpende hand te bieden, zoals door middel van gerichte jobcoaching, ontwikkelen ze zich en kunnen ze wellicht wél een baan vinden die bij hen past. Hierdoor vergroten we het begrip ´arbeidstalent´ en worden er, hopelijk, meer vacatures vervuld. Anderzijds vraagt dat van werkgevers dat zij het begrip arbeidstalent breder in moeten zien.” 

Anne Deelen sprak eerder, vanuit het werkgeversperspectief, over de vergrijzende beroepsbevolking. Welke uitdaging zien jullie hierin voor werknemers? 

“We worden steeds ouder én moeten langer blijven werken. Dus we moeten serieus omgaan met vergrijzing. Persoonlijk vind ik dat we vergrijzing nog te vaak als obstakel zien. Er zijn namelijk veel ‘vergrijzers’ die ondanks leeftijd of aankomend pensioen graag nog willen werken of op een andere manier hun steentje willen bijdragen. Het punt is dat we in een 40-uurseconomie leven. Deze leeftijdsgroep wordt vaak als ’te duur’ of minder vitaal gezien. Ze worden niet snel voor minder uur aangenomen. Dat kan echt anders. Vergeet niet dat deze leeftijdsgroep de nodige kennis en ervaring heeft.”

Wat heeft deze groep ‘arbeidstalenten’ nodig om zich te ontwikkelen? Op welke manier kunnen we de talenten in West-Brabant bereiken? 

“Werkgevers zouden hun potentieel anders in moeten zien. Misschien niet als fulltime werknemer, maar wat te denken van iets als ‘gedeeld mentorschap’ voor jongere medewerkers? De oudere generatie werknemers wil en kan vaak enthousiast hun kennis en ervaring met nieuwe talenten delen. Dankzij deze kennisoverdracht blijft kennis én ervaring toch behouden op de werkvloer. Vanuit West-Brabant werkt met Talent kan kennisdeling tussen organisaties en experimenteren met projecten daarbij helpen. Een voorbeeld van een lopend project is een senior consultancy pool met regionaal inzetbare functies, die doorgaans lastig te vervullen zijn, vanuit het Mobiliteitscentrum West-Brabant.”

Kijken we naar het einde van WBWMT in 2023, wat hebben we dan samen gerealiseerd in de regio op het gebied van talentontwikkeling? Wat verwacht u daarna? 

“Ik hoop dat we zoveel mogelijk talent op alle niveaus aanspreken om ontwikkeling te stimuleren. Het zorgen voor sturing van ambities is belangrijk. Die ambities hoeven niet altijd heel groot te zijn. In sommige gevallen is het behouden van arbeidstalent een grotere opgave dan het ontwikkelen ervan. Het ontwikkelen is goed, begrijp me niet verkeerd. Maar we moeten in onze maatschappij ook gaan inzien dat het niet altijd groter of meer moet zijn. Als je een werknemer zo kunt stimuleren dat hij zijn talent en eigenschappen behoudt, dan kan dat voor werknemers en werkgever net zo waardevol zijn als het volgen of organiseren van een studie of cursus. Soms kost het voor een werknemer al veel moeite, en voor de werkgever tijd, om dat talent te behouden.” 

Meer informatie 

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en behouden van talent op de arbeidsmarkt. Meer weten? Kijk dan verder op onze website van West-Brabant werkt met Talent voor meer informatie en de verschillende projecten die gestart zijn.