Drive to the future: Hoe een oranje dubbeldekker hbo’ers en mbo’ers in West-Brabant bijeen brengt

Drive to the future - Bus - mensen

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Van 2020 tot 2023 maakt West-Brabant werkt met Talent samen met partners meerdere projecten in de regio mogelijk. De komende tijd lichten we projecten uit waarin het ontwikkelen van talent centraal staat. In dit deel vertelt Luc Swaab van de Uitvindfabriek over Drive to the Future. Een project dat hbo’ers en mbo’ers met elkaar in contact brengt en zorgt voor ontwikkeling en kennisuitwisseling. 

De oranje bus van Drive to the future is niet te missen. Wat heeft de bus met het project te maken?

“De bus vormt het middelpunt van het project. Het Bredase studentenuitzendbureau Recruit a Student zocht, via De Uitvindfabriek, een manier om uiteindelijk twee dubbeldekkerbussen om te bouwen tot ‘groene’ bussen die volledig elektrisch zijn. Dit gebeurt in de oude garage van autobedrijf Otten in Breda. We wilden de dubbeldekker laten opknappen door zowel mbo’ers als hbo’ers van Curio en Avans hogeschool om deze twee groepen studenten ook juist met elkaar in contact te brengen. Dat gebeurt helaas nog altijd te weinig. Ze kunnen juist veel van elkaar opsteken.”

Waarom is die verbinding zo belangrijk?

“Om je goed te kunnen ontwikkelen is ontdekken en leren belangrijk. We bieden met de bus een heel concrete praktijkopdracht aan. Hbo’ers leveren de input en zorgen voor een blauwdruk, de mbo’ers denken na over de montage en toepassing en monteren dit vervolgens. Maar wat je ziet is dat juist door deze samenwerking mbo’ers tips aan de hbo’ers geven en andersom. Ze kijken mee over elkaars schouders. Dat gebeurt in de dagelijkse praktijk op hun opleidingen niet. Het zijn nog altijd twee verschillenden werelden die zelden met elkaar in aanraking komen, maar die op de arbeidsmarkt juist niet zonder elkaar kunnen. Die dynamiek tussen studenten doorbreekt ook vooroordelen die er onderling zijn. Dat is heel waardevol voor beide groepen en draagt bij aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.”

Wat gebeurt er met de bus als hij aangepast en ‘af’ is? Is het project daarmee afgerond?

“Integendeel! Dan begint het project eigenlijk met een nieuwe fase. Met Recruit a student kijken we naar mogelijkheden die de bus biedt. Er zijn ideeën om er een mobiele leer- en ontdekplek van te maken waar je meer kunt komen te weten over verduurzaming of bijvoorbeeld groene energie. Ook vormt de elektrische bus een mooi uithangbord om mee te doen aan internationale evenementen, zoals de jaarlijkse Sustainable Development Goals Challenge. Ook zijn er plannen om met dit doel met de bus naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te rijden. Zo laat je aan een groot publiek zien wat er allemaal mogelijk is. Zowel op het gebied van verduurzaming als door samenwerking op verschillende niveaus.”

Wat is volgens u de toegevoegde waarde van West-Brabant werkt met Talent?

“Laat ik het zo zeggen: door dit project zo in te steken gebeuren er dingen die normaal dus niet plaatsvinden tussen deze studenten. Ik geloof in dit soort niveau- of opleidingoverstijgende samenwerkingen. Het zorgt voor de ontwikkeling van toekomstig arbeidstalent. Het ombouwen van de bus is tegelijkertijd heel praktisch en duidelijk, het is geen ongrijpbaar project. Uiteindelijk is de bus daarmee weer een middel of instrument op zich.”

Meer informatie

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het behouden van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. De provincie Noord-Brabant maakt draagt financieel bij. Meer weten over de andere projecten van West-Brabant werkt met Talent? Bekijk dan onze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent