Frans Szablewski: ‘Werknemers mogen iets terugverwachten van hun werkgevers’

Portretfoto_Frans_Sczblweski_-_WBWMT.jpeg

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Talent benutten, aantrekken, behouden en ontwikkelen vormen de pijlers van West-Brabant werkt met Talent (WBWMT). Het doel: door innovatie en samenwerking het werkveld veranderen. In interviews met arbeidsmarktexperts kijken we samen met hen naar het veranderende werkveld en arbeidsmarkt. In dit deel Frans Szablewski, bestuurder bij vakbond FNV en bestuurslid van het regionaal werkbedrijf. Vanuit die rol is hij ook betrokken bij West-Brabant werkt met Talent. 

Als u naar de regionale arbeidsmarkt kijkt vanuit uw betrokkenheid bij FNV. Wat ziet u dan? 

“We zitten op dit moment in een periode van grote onzekerheid. De tekorten en krapte op de arbeidsmarkt zijn hoog. Tegelijkertijd zie ik dat door de schreeuw om personeel, de werknemers meer vrijheid nemen en van baan wisselen of als zzp’er beginnen. Ze kunnen zo vaak meer verdienen. Ik zeg niet dat dat de beste manier is, maar ik geef die mensen geen ongelijk. Het is niet altijd een kwestie van personeel ‘leveren’ aan werkgevers, je mag van een werkgever ook iets terugverwachten.”

Wat mogen werknemers dan terugverwachten van hun werkgever? 

“Ik vind twee dingen belangrijk: mensen moeten een vaste baan kunnen krijgen en mensen moeten voor die baan een vast inkomen krijgen, zodat ze ook bestaanszekerheid hebben. Recht op vast werk en bestaanszekerheid zijn daarin twee essentiële waarden die je volgens mij altijd van je werkgever mag verwachten. Kleine projecten die maar mondjesmaat mensen voor langere tijd aan het werk helpen, zijn in mijn ogen dan ook niet succesvol. Pas als die twee eerdergenoemde behoeftes vervuld zijn, is iemand echt geholpen voor een langere tijd. Daarom bekijk ik de projecten van West-Brabant werkt met Talent met een kritische blik: hoe krijgen deelnemers meer bestaanszekerheid of hoe worden ze wél omgeschoold voor een vaste baan?”

Wat zijn volgens u oplossingen om de druk op de arbeidsmarkt te verlichten? 

“We moeten als regio een duidelijke stip op de horizon hebben, een visie ontwikkelen. We weten nu al dat we afscheid nemen van benzine en over moeten gaan op biobrandstoffen. Dit is helaas niet nieuw. We wisten dit tien jaar geleden al. Daarom pleit ik voor een gezamenlijke visie voor de komende tien jaar, maar wel een visie die je bij kunt sturen omdat niet in te calculeren externe factoren, zoals een financiële crisis of oorlogen, altijd invloed hebben. Het kan dan helpen om iedere twee jaar dat plan tegen het licht te houden om het bij te sturen. Maar in de grote lijnen moet vaststaan waar het onderwijs, gemeenten en andere partners samen voor willen gaan.”

Praktisch gezien: stel, zo’n stip is gezet. Hoe gaan we dan aan de slag om mensen aan het werk te krijgen of te ontwikkelen binnen hun huidige werk? 

“Ik vestig mijn hoop op de regionale mobiliteitsteams (RMT’s). Deze platforms moeten de wildgroei aan verschillende loketten voor werkzoekenden of mensen die van baan veranderen verminderen. In de RMT’s zijn gemeenten, onderwijsinstellingen en instanties zoals vakbonden, het UWV en leerbedrijven opgenomen. Ze vormen een centrale plek waar werkzoekenden, maar ook mensen die van baan naar baan willen aan kunnen kloppen. RMT’s kunnen vaak beter contact leggen op een persoonlijker niveau met begeleiding. Dat is noodzakelijk, want persoonlijke aandacht en betrokkenheid wordt vaak gemist door mensen zonder werk of mensen die van baan willen wisselen.”

Meer informatie  

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het behouden van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. De provincie Noord-Brabant maakt draagt financieel bij. Meer weten over de andere projecten van West-Brabant werkt met Talent? Bekijk dan onze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent.