Geslaagde eerste expeditie bij WSP West-Brabant

Beelden_Expeditie_MidZuid.jpg

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Om partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten kennis te laten maken met succesvolle of inspirerende projecten, organiseerde West-Brabant werkt met Talent op 15 december 2022 de eerste uit een serie expedities bij arbeidsmarktprojecten. Dit keer waren de leden van het bestuur Regionaal Werkbedrijf, WSP West-Brabant en stuurgroepleden West-Brabant werkt met Talent te gast bij sociaal werk- en ontwikkelbedrijf MidZuid in Oosterhout. De expeditie stond in het teken van inclusieve technologie. 

WerkgeversServicePunt (WSP) West-Brabant, regio Dongemond / MidZuid ontving subsidie vanuit West-Brabant werkt met Talent om baan en talent in de toekomst bij elkaar te brengen. Een van de manieren om dit volgens MidZuid voor elkaar te krijgen is met behulp van inclusieve technologie. Inclusieve technologie kan het werk voor mensen met een arbeidsbeperking verbeteren, interessanter of makkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan digitale (gesproken) werkinstructies of beamerprojecties waardoor werkzaamheden duidelijk worden uitgelegd. Een expeditie zoals deze dient om de theorie achter deze projecten naar de praktijk te brengen, vertelt Bert Verlaan namens WSP West-Brabant. “Zo maken we inclusieve technologie beeldend voor de deelnemers aan de expeditie.”

Complexere werkzaamheden

Naast dat dit kansen biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft ook een werkgever hier profijt van. Zo creëert inclusieve technologie nieuwe functies, waardoor het huidige personeel meer tijd krijgt om andere, complexere werkzaamheden uit te voeren. WSP West-Brabant werkte samen met MidZuid de afgelopen jaren om inclusieve technologie op de kaart te zetten. Ook was er tijdens de expeditie ruimte voor de Technohub Inclusieve Technologie (TINT) West-Brabant, die nog in oprichting is. Bovendien geeft het bezoek inzicht in wat er met de middelen vanuit West-Brabant werkt met Talent is gebeurd. 

Proeflab

Samen met onderzoeksbureau TNO startte MidZuid een pilot bij en met werkgever MondzorgPlus. Zo is er een proeflab ingericht, op locatie bij MidZuid, waar inclusieve technologie sinds september 2022 getest wordt, gaat adviseur bij WSP West-Brabant Marleen Braakhuis verder: “De pilot met MondzorgPlus en TNO maakt het samenstellen van koffers voor tandartsen mogelijk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door inzet van inclusieve technologie.” 

Tandartskoffers vullen

De toevoeging van technologie in het pilotproject lijkt simpel, maar is erg doeltreffend. Een infraroodlampje volgt de handen van de werknemer. Boven de medewerker schijnt via een stellage een gekleurd licht in de koffer op de plek waar hij of zij een tube, tang of wattenstaafjes moet leggen. De medewerker kan zo, helemaal onafhankelijk, de koffer vullen. Een taak die om nauwkeurigheid vraagt en om de nodige kennis. Maar door de verlichting zo in te stellen kan de medewerker dit zonder hulp uitvoeren. 

Het beeldscherm en infraroodlichten waarop de medewerker kan zien hoe de tandartskoffers voor MondzorgPlus gevuld moeten worden. 

Prettige bijkomstigheid is dat dit soort ontwikkelingen volgens Braakhuis een gesprek op gang brengt om de inzet van inclusieve technologieën verder vorm te geven. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen zo een taak die tandartsassistentes van MondzorgPlus eerst zelf uitvoerden. Het bespaart niet alleen kosten en tijd voor de tandartsassistentes. De aard en verantwoordelijkheid van het werk geven de mensen in de sociale werkplaats ook weer zelfvertrouwen en uitdaging in hun werk. 

Innovatie faciliteren

De pilot is mogelijk gemaakt vanuit de Coalitie voor Technologie en Inclusie en met behulp van het project West-Brabant werkt met Talent. Ook is WSP West-Brabant actief betrokken. “West-Brabant werkt met Talent faciliteert innovatie en creëert hiermee kansen voor onbenut arbeidspotentieel”, vertelt Braakhuis. “Daarnaast lost het een vraagstuk op bij de werkgever die moeilijk aan zorgpersoneel kan komen. Het mes snijdt aan twee kanten.”

Toekomst 

Wel is er volgens haar nog een grote klus te klaren als het gaat om digitalisering. “Daar zijn we met z’n alle verantwoordelijk voor”, vertelt ze. “Er mag dus geen kans onbenut blijven en we moeten de focus blijven houden op het duurzaam inzetten van deze middelen. Het zou mooi zijn als we aan een fysiek en digitaal platform kunnen werken waar inwoners, werkgevers en professionals meegenomen worden en hulp krijgen bij het inzetten van technologie.”

Meerwaarde

De basis is gelegd met de subsidie, onder andere door te experimenteren en te laten zien wat er mogelijk is. De vraag is nu hoe dit soort technologieën verder gedeeld kunnen worden in de regio. Het is belangrijk om de meerwaarde van deze aanpak voor inwoner en werkgever te laten zien en vooral ook breed te verspreiden. Dit kan meegenomen worden in de bestaande samenwerkingsstructuur van de regio, zoals de uitvoering bij WSP en het vormen van ambitie bij het Bestuur Regionaal Werkbedrijf. De regiopartners hebben aangegeven elkaar hierin te willen ondersteunen. 

Werkgevers die geïnteresseerd zijn in de toepassing van Inclusieve technologie kunnen contact opnemen met Harry de Boer van TNO.

Meer weten 

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het benutten van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabanten wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. West-Brabant werkt met Talent gaatin 2023 meer expedities organiseren, waarbij het ontwikkelen, behouden of benutten van arbeidsmarkttalenten centraal staan. Meer weten over betrokken projecten? Bekijk onze overzichtspagina met andere projecten die subsidie ontvingen.