Ilse Stecher: ‘Publieke partijen hebben de taak om een voedingsbodem te creëren, waarop ontwikkeling in het onderwijs plaatsvindt’

Ilse_Stecher_-_WBWMT.jpeg

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Talent benutten, aantrekken, behouden en ontwikkelen vormen de pijlers van West-Brabant werkt met Talent (WBWMT). Het doel: door innovatie en samenwerking het werkveld veranderen. In interviews met arbeidsmarktexperts kijken we samen met hen naar het veranderende werkveld en arbeidsmarkt. In dit deel Ilse Stecher, regionaal strategisch adviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Vanuit die rol is zij betrokken bij West-Brabant werkt met Talent.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Berdrijfsleven (SBB) richt zich op de samenwerkingen tussen (v)mbo en het bedrijfsleven. Wat zijn ontwikkelingen die u opvallen in de regio West-Brabant? 

“De arbeidsmarkt is volop in beweging. We zijn als SBB nauw betrokken bij het mbo. We zien bij het mbo in de regio dat het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een steeds belangrijker aspect wordt. De uitdaging is het om dit te stimuleren. Niet alleen in het onderwijs, ook bedrijven zelf komen steeds vaker met initiatieven om personeel op te leiden of om te scholen. Zo zien bedrijven in dat zij hun werknemers kunnen behouden en weten ze bij te blijven op de arbeidsmarkt. Leren en ontwikkelen betekent dan niet ’terug naar school’. We doelen eerder op het verder bekwamen van talent of het vakmanschap op de werkvloer. Een ander positief geluid is dat er interessante verbindingen worden gelegd. Bijvoorbeeld tussen hbo en mbo door Curio en Avans. Het mbo wordt al lang niet meer gezien als ‘leverancier van werkmensen’. Mbo’ers hebben meer in hun mars.”

Hoe komt het dat leren en ontwikkelen binnen het mbo en praktische beroepen een grotere rol speelt? 

“Sinds ongeveer 2005 is de overheid het doorleren en mensen zo hoog mogelijk opleiden aan het stimuleren. Daardoor missen we het praktisch inzicht en de technische skills op de werkvloer nu zo hard. Je kunt spreken van een inflatie van praktisch opgeleide vakmensen. Als we eerder waren begonnen met deze mensen te koesteren, zou dat nu een stuk minder zijn. Op dit moment vindt er een soort inhaalslag plaats. Daarnaast zijn er veel van hen als zzp’er aan de slag gegaan, daar valt het geld mee te verdienen. Maar dit heeft ook een negatieve kant met mogelijke gevolgen.”

Wat zijn dat voor gevolgen, volgens u?

“Een zzp’er kan in de huidige tijden veel geld verdienen. Dat klinkt natuurlijk aanlokkelijk. En veel mbo’ers beginnen daarom voor zichzelf. Ze vergeten alleen vaak dat ze minder goed verzekerd zijn en niet altijd een pensioen opbouwen. Als ze een ongeval krijgen, zijn ze bijvoorbeeld niet zo goed verzekerd als iemand die in loondienst werkt. Uiteindelijk stoppen door er deze risico’s weer veel zzp’ers. Zonde, want zij hadden in de tussentijd kunnen werken en leren bij een bedrijf dat tegelijkertijd een leerschool vormt.”

Waarom is die leerschool dan zo belangrijk voor de mbo’er? 

“SBB koppelt bedrijven en het beroepsonderwijs zodat die voedingsbodem en leeromgeving voor praktisch opgeleiden goed gewaarborgd is. Dat betekent afspraken met elkaar maken, zorgen dat een goede borging terugkomt in het arbeidscontract en het diploma. Daarmee kunnen vakmensen aantonen dat ze ook kunnen wat ze waard zijn.”

Wat vindt u van de huidige rolverdeling? Onderwijs en bedrijven werken dus al samen. Kan de overheid daar nog meer in doen? 

“Gemeenten, de provincie en andere publieke partijen hebben volgens mij als hoofdtaak om een gezonde voedingsbodem te creëren waardoor ontwikkeling in het beroepsonderwijs mogelijk is. Aansluitend hoort daar een taak bij om ontmoetingen en samenwerking te stimuleren en, als dat nog niet gebeurt, het onderwijs met bedrijven of ondernemers te verbinden. Wel is het goed om naast studenten ook naar zij-instromers te kijken en die net zo goed te betrekken. Zorg dat alle lagen verbonden zijn met elkaar. We hebben anno nu echt iedereen nodig op de arbeidsmarkt.”

Op welke plekken gebeurt dit nu al? 

“Ik zie dit zelf gebeuren bij hybride leeromgevingen. Studenten doen zo direct werkervaring op en leren van de professionals. De docent is daardoor steeds vaker ‘op de werkvloer’ te vinden. Ook dat leidt tot interessante kruisbestuivingen. Die samenwerking zou van mij nog meer gefaciliteerd mogen worden.”

Meer informatie   

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het behouden van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. De provincie Noord-Brabant maakt draagt financieel bij. Meer weten over de andere projecten van West-Brabant werkt met Talent? Bekijk dan onze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent. Op 11 mei organiseert West-Brabant werkt met Talent het evenement Talent op de Bühne, waar projecten zich presenteren en we resultaten van de afgelopen vier jaar delen.