Jacomine Ravensbergen: ‘Broedplaatsen zijn de toekomst voor het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven’

2021_Jacomine_beeldbank_-_Avans-min__1_.jpg

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Talent behouden is één van de pijlers uit het programma West-Brabant werkt met Talent. Het doel: onderwijs aan laten sluiten op het werkveld, om het perspectief op een interessant en succesvol leven in West-Brabant mogelijk te maken. Aan de hand van interviews spreken we de mensen achter deze pijler. In dit deel: Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van Avans Hogeschool en lid bestuur regionaal werkbedrijf. 

Wat valt u op als u kijkt naar de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt?

“De samenwerking is de afgelopen jaren gegroeid. Er sprake van een goede verbinding. Wel zie ik ook die enorme frictie. Zoals het tekort aan mensen in de zorg of techniek. Er zijn simpelweg meer studenten nodig dan dat er zijn. Bedrijven lopen hier nog wel soms in achter, denk ik. Zij denken nog vaak in het ‘halen’ van personeel, terwijl ze zelf ook iets moeten brengen. Er wordt echt met man en macht aan studenten getrokken. Neem bijvoorbeeld havisten met een Natuur & Techniek-profiel, uiteindelijk goed voor ongeveer tien procent van alle hbo’ers. Deze doelgroep is zeer gewild en krijgt vaak al tijdens hun studie allerlei aanbiedingen van werkgevers. Maar het halen van studenten is één. Ze verder opleiden en zorgen voor een degelijke ontwikkeling is een tweede. Daarin blijken een opleiding en een diploma toch nog altijd onmisbaar.”

Op welke manier kunnen we talenten in West-Brabant ontwikkelen en behouden? Hoe kunnen we hiervoor de krachten bundelen in onze regio?

“Kijk ik naar Avans, dan zijn we naast het de voltijdsopleidingen intensief bezig met het aanbieden van deeltijd of duale opleidingen. Daarnaast werken we met co-creatie, in samenwerking met het bedrijfsleven. Dat houdt grofweg in dat, als bijvoorbeeld een mbo-geschoolde vakman door wil leren, wij dit samen met het bedrijf aanbieden. Zo kan deze werknemer een hoger salaris verdienen op hbo-niveau en wordt de openstaande vacature intern ingevuld. Zo maken we samen met het bedrijf doorgroeimogelijkheden beschikbaar en blijft het talent toch behouden voor het bedrijf. Dit vraagt wel om nauwe samenwerking met bedrijven. Ze moeten er echt voor openstaan.”

Hoe kunnen we de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid versterken?

“Broedplaatsen, zoals living labs of field labs, zijn de toekomst voor het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Avans zet daar stevig op in. Doordat op deze plekken lijntjes tussen het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en inwoners met elkaar verweven zijn, zorg je dat innovaties en ontwikkeling heel gericht plaatsvinden. Mooi voorbeeld is het Urban Living Lab Breda. Een plek waarin niet alleen het onderwijs van Avans een rol speelt, maar ook dat van Breda University of applied sciences, De Rooi Pannen en Curio. Zo werken studenten van allerlei disciplines en niveaus samen aan opdrachten vanuit bedrijven. Die hebben dan weer vaak te maken met grote uitdagingen en veranderingen in de maatschappij, zoals verduurzaming of de energietransitie.”

Over die broedplaatsen gesproken. Wat zijn volgens u de belangrijke plekken van de toekomst in West-Brabant?

“Naast het Urban Living Lab, vind ik Breda Robotics en het project SustainABLE goede voorbeelden waarin Avans nu al samenwerkt met professionals uit het bedrijfsleven en andere organisaties zoals de gemeente. Het biedt studenten bovendien de ruimte om zelf aan de slag te gaan met innovaties en het verkennen van hun talent of ambities.”

Waarin zou iedere partij morgen al het verschil kunnen maken in de dagelijkse praktijk?

“De hardnekkige veronderstelling dat het onderwijs achterloopt op het werkveld en de dagelijkse praktijk. Alsof studenten niets leren. Die beweringen weerleg ik direct. Want als er anno nu ergens een plek is waar innovaties en ontwikkelingen hand in hand gaan, dan is het wel het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs. Vanaf 2024 gaan we binnen Avans met nieuwe manier van onderwijs werken. Hierbij krijgen studenten veel meer vrijheid om zichzelf te ontplooien, ze zijn minder gebonden aan het vaste stramien van een curriculum. Dus het zou bedrijven en ondernemers sieren om hun mening niet alleen te baseren op hun eigen opleiding van lang geleden, maar bij ons en onze partners te komen kijken hoe het er écht voorstaat met onderwijs en praktijkonderzoek. Ze zijn van harte welkom en dat zal veronderstellingen uit de wereld te helpen.”

Waar bent u, tot slot, het meest trots op als het gaat om de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven? 

“Dat we bezig zijn om verbindingen te leggen en dat dit al direct resultaten oplevert. Het eerdergenoemde project SustainABLE vind ik een mooi voorbeeld. Hier kunnen bedrijven uit de mkb-sector zich inschrijven om tweedejaars studenten een bedrijfsanalyse naar duurzaamheids- en transitievraagstukken te laten doen. Waarna deze bedrijven op hun verzoek ouderejaars een vervolgproject laten uitvoeren om oplossingen en verbeteringen daadwerkelijk toe te passen in de praktijk.”

Meer informatie

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het behouden van talent in de regio. Als partner uit het onderwijs, steunt Avans Hogeschool verschillende projecten van West-Brabant werkt met Talent. Deels vanuit expertise en ervaring, deels in betrokken studenten in projecten. Projecten waar Avans Hogeschool direct bij betrokken is, zijn: ‘Gezondheidszorg zonder afstand‘, ‘MOOC’s Robotics and AI‘ en ‘Drive to the future‘.