Mooie aftrap van het nieuwe arbeidsmarktprogramma

boostproductions.nl - regio wb-2-4

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Op donderdag 29 oktober 2020 hebben bijna 100 deelnemers uit de regio inspiratie opgedaan rondom het nieuwe thema van (arbeids)Talenten. Door de sprekers is er een vergelijk gelegd met hoe om te gaan met talenten in de topsport en welke wetenschappelijke inzichten er zijn rondom het talent van medewerkers. De inhoud vanuit de sprekers is mooi versterkt door constructieve gesprekken aan tafel tussen regionale spelers vanuit onderwijs, overheid en werkgevers. Dit alles onder de scherpe leiding van Jack van Gelder.

Iedereen heeft talent

Het werd tijdens de bijeenkomst duidelijk dat talent niet alleen gaat om hoogopgeleiden of de spelers uit het 1e elftal. Iedereen heeft talent en dit hebben we op de arbeidsmarkt hard nodig. De vraag is alleen hoe we dit talent het beste naar boven kunnen halen en op de juiste manier inzetten. Dat is op korte termijn nodig tijdens de Coronacrisis, maar ook zeker op de langere termijn hebben we iedereen hard nodig op de veranderende arbeidsmarkt. Dit vraagt diverse aanpakken vanuit verschillende perspectieven bleek uit het verhaal van Ruben Jongkind (oud hoofd Talentontwikkeling Ajax). Bovendien willen we niemand aan de kant hebben staan terwijl de digitalisering bijvoorbeeld ook veel vraagt van de huidige medewerkers, heeft Marc van der Meer ons uitgelegd (Bijzonder hoogleraar Onderwijs Arbeidsmarkt Tilburg University).

De actie binnen de regio West-Brabant is dat we in samenwerking tussen overheid, onderwijs, werkgevers en werknemers diverse projecten gaan inrichten op dit thema. Ideeën hiervoor zijn al met elkaar aan tafel gedeeld door de aanwezige tafelgasten: Rob Neutelings (bestuurder Curio), Jean-Paul Kuijpers (werkgever RB-Media) en Marcel Willemsen (wethouder gemeente Oosterhout en voorzitter Bestuur Regionaal Werkbedrijf).Dit sluit aan op de opgave uit het actieplan van de Provincie Noord-Brabant, waarvoor West-Brabant een subsidie heeft ingediend voor het nieuwe arbeidsmarktprogramma 2020-2024. We gaan met West-Brabant werkt met Talent inzetten op de volgende actielijnen:

  • Talent aantrekken
  • Talent ontwikkelen
  • Talent behouden
  • Talent benutten

Samen werken met Talent
Ondernemers, werknemers, onderwijs en overheid verslimmen, verbinden en verduurzamen met elkaar de regio. Samen creëren we een sterk West-Brabant waar we talent aantrekken, benutten, ontwikkelen en behouden. Regio West-Brabant coördineert het proces.

Wilt u ook meedoen door uw talent in te zetten of heeft u hier vragen over?
Neem gerust contact op met Astrid Persons of Eva Jeremiasse, projectleiders West-Brabant werkt met Talent, Regio West-Brabant, astrid.persons@west-brabant.eu of eva.jeremiasse@west-brabant.eu.