Onderwijs betrekken op de werkvloer: bedrijfsschool van installatiebedrijf werpt vruchten af

Prinsentuin Tibo Veen.jpg

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Wat doe je als je een personeelstekort hebt maar tegelijkertijd ook verzekerd wil zijn van de juiste vakmensen? Installatiebedrijf Tibo-Veen uit Veen (gemeente Altena) richtte ruim dertien jaar geleden een eigen bedrijfsschool op voor installatie- en elektrotechniek. Zij werken hierbij nauw samen met vmbo- en mbo scholen in de omgeving. Zo geeft het Da Vinci College les op de bedrijfsschool. Directeur Tanja Loeff-Hageman vertelt meer over het succes achter de formule.

Vergrijzing, te weinig vakmensen: installatiebedrijf Tibo-Veen zag het allemaal op zich afkomen. Dit was meer dan tien jaar gelden. Inmiddels zijn de tekorten er. De vraag om goed en praktisch opgeleid personeel in de bouw- en technieksector is alleen maar toegenomen. 

Tanja Loeff-Hageman besloot om de onzekere komst van dat personeel niet af te wachten, maar keek liever wat ze zelf kon doen. “Want we moeten als bedrijfsleven nu eenmaal beter samenwerken met het onderwijs. Willen we die vakmensen ook opleiden en vinden. Zo is het idee voor de Tibo Academy ontstaan: een bedrijfsschool waar we de alledaagse praktijk aan de lessen van het onderwijs koppelen”, legt ze uit. 

Positieve reacties

“Inmiddels hebben we vijfentwintig leerling-monteurs in dienst. Het streven is om ieder jaar zes leerling-monteurs aan te nemen, die een BBL-opleiding installatietechniek of elektrotechniek volgen. Tot nu toe lukt dat goed.” Tibo-Veen is daardoor een verzamelplek voor Sterk Techniek Onderwijs in de Regio Gorinchem-Altena (STO-GOAL) en werkt nauw samen met de vmbo-opleidingen in de omgeving. Zoals het Gilde Vakcollege en het Willem van Oranje College. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen van vandaag en in de toekomst. Zo is er recent een keuzevak ‘duurzame energie’ ontwikkeld, speciaal voor de Groenschool De Prinsentuin, onderdeel van Curio, in Andel. 

Lessen

Het lessenpakket bestaat op dit moment uit zes lessen elektrotechniek en zes lessen installatietechniek. De lessen beginnen bij de basis en eindigen in de laatste les met een duurzame oplossing. Loeff-Hageman: “We bieden een vorm van beroepsbegeleidende leerweg (BBL) aan de leerlingen aan. Wel voegen we daar nog meer een mix van praktijk en theorie aan toe, die nauw verbonden is met het onderwijs.” Deze bijzondere samenwerking tussen een Groenschool en een technisch installatiebedrijf leidt tot positieve reacties bij haar medewerkers, de leerlingen en de docenten.

Directeur Tanja Loeff-Hageman onderstreept het belang van samenwerken tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

Aan de slag met theorie en praktijk

Ieder jaar kunnen zes leerling-monteurs zich aanmelden. Deze leerlingen komen in loondienst bij het bedrijf. Daardoor doen ze volgens haar meteen praktijkervaring op en weten ze hoe het is om hun eigen geld te verdienen met hun werk. Een werkweek houdt in: vier dagen meedraaien in Tibo-Veen en één dag naar school. Daarnaast krijgen leerlingen om de week nog een extra avond praktijkles, gegeven door ervaren medewerkers en praktijkopleiders om zo te kennis die ze op school opdoen nog verder bij te spijkeren. 

“Dit werkt goed. Leerlingen krijgen de ruimte om de theorie in de praktijk toe te passen. Of, omdat ze op de werkvloer niet álles kunnen doen, hier specifieke praktijkopdrachten kunnen uitvoeren”, merkt Loeff-Hageman op. Uiteraard gaat dat allemaal niet vanzelf volgens haar. “Het bedrijf is dan continu bezig om zichzelf te profileren, aan te sluiten op beurzen, opendagen en meer. We doen er veel voor. Daar krijgen we de succesverhalen voor terug.” 

Laten zien

De aanpak van Tibo-Veen werkt. Als middelgroot bedrijf met ongeveer honderd medewerkers is er ruimte voor deze opzet. Ook in de toekomst. Met uitdagingen als de energietransitie, wordt er alleen maar meer beroep gedaan op vakmensen. Het bedrijf biedt ook zij-instromers een opleidingstraject aan voor bij- en omscholing. “We moeten als sector en bedrijf beter laten zien hoe leuk en belangrijk onze branche is. Ons concept bewijst: als je echt wil, dan is er veel mogelijk”, vindt Loeff-Hageman. “Gewoon aan de slag gaan dus. Al snap ik dat deze formule niet bij ieder bedrijf past. Je ziet wel hoe het samenwerken zijn vruchten afwerpt. Dat is al heel waardevol.”

Meer informatie

Regio West-Brabant (RWB) en ons arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent steunen gemeenten en betrokken organisaties bij uitdagingen en kansen op de regionale arbeidsmarkt. Een onderdeel hiervan is kennisdeling met betrokken onderwijsinstellingen, overheden en ondernemers. Onder andere op het gebied van samenwerking en vooruitgang. Vanuit RWB volgen we deze ontwikkeling op de voet. Bovenstaand artikel is daar een voorbeeld van. Wil je meer weten over projecten van West-Brabant werkt met Talent? Bekijk onze website voor meer informatie.