Onlinecursussen over robotica gratis te volgen

CBoost

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Robotisering en kunstmatige intelligentie worden steeds belangrijker in het werkproces, zeker in West-Brabant. Deze regio wordt immers gekenmerkt door een sterke productie- en onderhoudssector. Veel West-Brabantse werknemers krijgen dan ook te maken met robotisering en kunstmatige intelligentie. Een groot deel van hen heeft op dat gebied nog een grote achterstand. Om die in te lopen slaan zes West-Brabantse partijen de handen ineen. Zij bieden cursussen aan die online en dankzij een bijdrage uit het Coronafonds Arbeidsmarkt West-Brabant gratis toegankelijk zijn. 

De onlinecursussen over robotisering en kunstmatige intelligentie zijn een gezamenlijk initiatief van het ingenieursbureau Cboost, Avans Hogeschool en Breda Robotics. Het project wordt ondersteund door de gemeente Oosterhout, Curio en VNO-NCW. “Zij willen hiermee de West-Brabantse bevolkingsgroep laagdrempelig trainen in deze nieuwe ontwikkeling”, meldt Operations Manager Dyan Koning van Cboost. 

Coronatijd 

Om meerdere redenen is nu het moment om de cursussen aan te bieden. “Robotisering en kunstmatige intelligentie worden voor steeds meer MKB-bedrijven toegankelijk en zullen een groot deel van de West-Brabantse beroepsbevolking gaan raken. De technologische innovaties veranderen het werk en vragen om andere competities en vaardigheden van medewerkers. Die moeten zij wel beheersen”, licht Dyan toe. “In deze coronatijd zitten veel mensen thuis of tijdelijk in quarantaine. Daarom is dit het moment om die beschikbare tijd nuttig te besteden aan de eigen professionalisering en kennisontwikkeling. Bovendien kunnen werknemers hiermee hun eigen positie op de arbeidsmarkt versterken.” 

MOOC’s 

De opleidingen zijn zogenaamde MOOC’s (massive open online course). Deze cursussen zijn ingericht voor een massale deelname, waarbij het cursusmateriaal wordt verspreid via internet en de deelnemers niet aan een locatie gebonden zijn. Naast traditionele studiematerialen, zoals tekst, video’s en cases, biedt deze onderwijsvorm ook de mogelijkheid tot digitale interactie tussen studenten, docenten en assistenten. Als verdieping op de MOOC’s worden bootcamptrainingen ontwikkeld in het fieldlab van Breda Robotics. 

Onderzoek 

Voordat de cursussen van start gaan, wordt eerst onderzoek gedaan. “We willen van de MKB-bedrijven weten aan welke specifieke kennis op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie zij behoefte hebben. Hiervoor maken we gebruik van het netwerk van Breda Robotics en van de andere partners”, aldus Dyan. “Op basis van de uitkomsten ontwikkelen we de cursussen. Daarvoor zijn we ook op zoek naar bedrijven op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie die we kunnen interviewen als content voor de opleidingen.” 

De cursussen worden geplaatst op de website www.aiplaza.nl 

Coronafonds Regio West-Brabant 

De ontwikkeling van de MOOCs in het project ‘MOOC’s Robotics & AI’ is in september 2020 gestart en loopt tot en met juli 2021. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant (www.west-brabant.eu/subsidieloket). 

Met het Coronafonds wil de regio West-Brabant nieuwe ideeën en samenwerking tussen organisaties stimuleren. De subsidie is bestemd voor activiteiten die op een innovatieve manier de gevolgen van de coronacrisis op korte termijn aanpakken en bijdragen aan behoud en ontwikkeling van talent in West-Brabant.