Project ‘Lokaal talent bouwen en binden’: Tijdens corona toch leer- en werkervaring opdoen in de vrijetijdssector

Nicky Broos - portretfoto - Gondel

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Van 2020 tot 2023 maakt West-Brabant werkt met Talent samen met partners meerdere projecten in de regio mogelijk. De komende tijd lichten we projecten uit waarin het ontwikkelen en behouden van talent centraal staat. In dit deel vertelt Nicky Broos over ‘Lokaal talent bouwen en binden’ een project wat hij met zijn bedrijf Playdôme startte. 

Wat houdt het project ‘lokaal talent bouwen en binden in’?

“Mensen met een tijdelijke of langere afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak verborgen talenten. Playdôme in Roosendaal kampte in coronatijd met personeelstekorten. Ook nu blijkt het nog altijd lastig om goed personeel te vinden. In samenwerking met het Werkgeversservicepunt en Curio hebben we deze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meegenomen én opgenomen in ons werkproces, waar ze praktijkervaring en begeleiding kregen. Ze bekleedden verschillende functies: van gastheer of gastvrouw, activiteitenbegeleiding tot lid van de technische dienst. Zo konden ze voor langere tijd aan de slag en hoefden ze niet thuis te zitten. Verder kregen ze theorie- en praktijklessen op onze locatie.”

Als ondernemer zijn deze mensen niet altijd vindbaar. Hoe hebben jullie hen toch weten te benaderen?

“Het project heeft ons in die zin geholpen dat het een goede verbinder was met deze doelgroep. Voor ondernemers is het lastig om bij het juiste loket aan te kloppen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te vinden. Je kunt stellen dat we, via West-Brabant werkt met Talent, in aanraking zijn gekomen met andere organisaties. Zoals onderwijsinstellingen en het UWV. We weten nu beter waar we moeten zijn als we mensen aan het werk willen krijgen die we eerst niet konden vinden.”

Wat heeft dat het project gebracht? Gaan jullie door?

“Het was voor ons erg wennen om deze mensen die om wat voor reden dan ook buiten de arbeidsmarkt belandden, toch te kunnen begeleiden. Dat vraagt iets van onze organisatie. Maar uiteindelijk blijven we doorgaan met het aantrekken van talent dat op wat voor reden dan ook buiten de arbeidsmarkt is beland. Het heeft daarin zeker onze ogen geopend. En wat ik al zei: we hebben nu waardevolle verbindingen gelegd met overheids- en onderwijsinstellingen. Wij weten hen te vinden als het gaat om talentenbegeleiding, coaching of het verder ontwikkelingen van capaciteiten. De deelnemers aan ons project hebben we bovendien weten te binden aan het Leisure Park Roosendaal. Zodat ze wellicht later in hun carrière terug kunnen keren in de vrijetijdssector.”

Hoe hebben jullie de theorie en praktijk weten te combineren?

“De theorie en praktijk zijn ook benut voor het opzetten van een praktijkopleiding in samenwerking met Curio. Hiervoor is een klas gestart van 50 studenten. We creëren binnen Playdôme banen en stageplaatsen. We bereiden studenten op die manier niet alleen voor op een carrière binnen Playdôme, maar bieden hen ook kansen op het hele Leisure Park Roosendaal en in de regio. Het doel is om deze studenten zo voor de regio te behouden. De nieuwe opleiding krijgt een vaste plek binnen Playdôme en het curriculum wordt geïntegreerd met het leisure park, waardoor onder andere structurele stageplaatsen op locatie een logische invulling blijven.”

Wat heeft u of uw bedrijf zelf geleerd?

“Veel van de deelnemers kenden eigenlijk weinig tot geen ervaring in solliciteren. Solliciteren vormde dan ook vaak een drempel voor hen. Dat vroeg weer om omdenken vanuit mijn bedrijf om ze toch te benaderen, ze mee te laten doen. Kennelijk is het formele solliciteren per brief tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Ik ga nu liever gewoon meteen een gesprek aan met een sollicitant. Zo leer je hem of haar informeler, misschien zelfs beter kennen. Het is bovendien iets wat ook bij de vrijetijdssector hoort. Dus dat wil ik zeker verder verkennen.”

Meer informatie

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en behouden van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. Meer weten over de andere projecten? Bekijk dan deze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent.