Rob Koolen: ‘De tekorten oplossen op de regionale arbeidsmarkt vraagt om een stuk verwachtingsmanagement’

Portretfoto Rob Koolen - provincie Noord-Brabant

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Talent benutten, aantrekken, behouden en ontwikkelen vormen de pijlers van West-Brabant werkt met Talent (WBWMT). Het doel: door innovatie en samenwerking het werkveld veranderen. In interviews met arbeidsmarktexperts kijken we samen met hen naar het veranderende werkveld en arbeidsmarkt. In dit deel Rob Koolen, beleidsadviseur bij de provincie Noord-Brabant en lid bestuur regionaal werkbedrijf. Vanuit die rol is hij betrokken bij West-Brabant werkt met Talent.   

Welke rol speelt de provincie Noord-Brabant op de arbeidsmarkt in West-Brabant?

“De provincie is een facilitator. Dat houdt in dat we in verschillende regio’s in Noord-Brabant partner zijn in projecten, programma’s of kansrijke initiatieven steunen. Grotendeels op financieel gebied, maar ook in het samenbrengen van mensen en organisaties. We maken innovatie en ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt mede mogelijk. We zijn actief in vier arbeidsmarktregio’s en in de regionale ontwikkelingsmaatschappijen zoals de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en REWIN.”

Wat valt u op als u naar de regionale arbeidsmarkt kijkt?

“Het gaat al lang niet meer om alleen maar mensen zonder werk aan een baan te helpen. Je ziet dat daarmee het begrip ‘arbeidsmarkt’ verandert. Door de coronacrisis leek het erop dat veel mensen hun baan zouden verliezen. Dat probleem heeft zich uiteindelijk grotendeels vanzelf opgelost. Mensen die zonder werk kwamen, hebben toch een andere baan weten te vinden in een andere sector. Nu zie je vooral dat er een omslag is in de regio, provincie en het hele land. Door opgaven, zoals de energietransitie, zie je dat er tekorten op veel verschillende fronten ontstaan. Het werk wordt complexer en het werk vraagt meer van werknemers. Werkgevers moeten nu al investeren als het gaat om kennis en kunde van hun personeel. Het is wel opvallend dat we dit eigenlijk al heel lang zagen aankomen met z’n allen. Trek er de demografische gegevens maar op na.”

Waar liggen volgens u mogelijke oplossingen voor de grote druk op de arbeidsmarkt?

“In West-Brabant zijn ruim 32.000 werkzoekenden. Dan heb je het over mensen die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We hebben iedereen nodig, dus ook deze mensen moeten we opleiden of begeleiden naar werk. Die groep moeten we wel eerst weten te bereiken, bijvoorbeeld door middel van projecten of programma’s als West-Brabant werkt met Talent. Tegelijkertijd moeten ondernemers ook beseffen dat ze niet altijd het ‘Schaap met de vijf poten’ kunnen krijgen als werknemers. Dat vraagt om een stukje verwachtings- en wensenmanagement. Ik zie bijvoorbeeld dat er in vacatures om een hbo-diploma wordt gevraagd, terwijl een mbo’er het werk ook zou kunnen doen, misschien met wat meer bij- of omscholing.”

Hoe ziet u de toekomst voor u? 

“De druk en vraag nemen alleen maar toe. Maar het is wel koffiedik kijken. Ik vind een systeem zoals Denemarken heeft interessant. Daar is het zo geregeld dat, als iemand zijn of haar baan verliest, de overheid mét bedrijven samen een vangnet heeft gecreëerd. De overheid betaalt voor maximaal een jaar 90 procent van het salaris door als forse uitkering. Ook is de werkgever verplicht om opleidingen of cursussen aan te bieden. De werknemer moet daarentegen wel deze opleidingen aannemen of openstaan voor omscholing. Op die manier verlies je geen mensen en investeer je in je personeel zodat je het ‘menselijk kapitaal’ optimaal benut. De kennis en ervaring van de werknemer gaan niet zomaar verloren. Zowel de overheid, de werkgever als de werknemer werken nauw samen. Misschien moeten we in Nederland ook eens over zo’n soort systeem nadenken.”

Meer informatie 

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het behouden van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. De provincie Noord-Brabant maakt draagt financieel bij. Meer weten over de andere projecten van West-Brabant werkt met Talent? Bekijk dan onze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent.