SAMEN TALENT AANTREKKEN, BENUTTEN, BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN

Werk jij bij een organisatie in West-Brabant die actief arbeidstalent wil aantrekken, benutten, behouden en ontwikkelen? Of heb je ideeën over de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid, 50-plussers, de energietransitie of arbeidsmigranten? Doe je dit samen met een andere partij vanuit de overheid, werkgevers of onderwijs? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een financiële bijdrage van het programma West-Brabant werkt met Talent!

Met de subsidiabele bijdrage per aanvraag van maximaal € 100.000,- van de Provincie Noord-Brabant willen we met ‘West-Brabant werkt met Talent’ de krachten bundelen. Zodat we op een innovatieve manier zorgen voor voldoende arbeidskrachten voor de regio. Het doel is een inclusieve arbeidsmarkt met een goed geschoolde beroepsbevolking die klaar is voor de arbeidsmarkt van morgen. Denk hierbij aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals energietransitie, circulaire economie en technologische ontwikkelingen. We streven naar een aantrekkelijke regio voor ondernemers, maar ook voor jong en oud Talent. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet van overheid, onderwijs, ondernemers en werknemersorganisaties.

Voor wie?

Met ‘West-Brabant werkt met Talent’ willen we nieuwe ideeën en samenwerkingen tussen organisaties stimuleren. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan benutten, aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent in West-Brabant. Dit kan gedaan worden vanuit de overheid, werkgevers, werknemers en/of onderwijs. Een voorwaarde voor de subsidie is dat de aanvraag gedaan wordt door minimaal twee samenwerkingspartners (vanuit overheid, werkgevers, werknemers en/of onderwijs).

Wat is het subsidiebudget?

Het project mag maximaal aanspraak maken op € 100.000,- provinciale subsidie. Dit is 45% van de totale begroting. De overige 55% van de totale kosten is eigen financiering vanuit de samenwerkende organisaties (in uren of vanuit facturen).

We doen het samen

De aanvragen worden ingediend en uitgevoerd door diverse samenwerkingspartners. Ook bepalen we samen de sturing vanuit overheid, werkgevers, werknemers en onderwijs.

We vragen je eerst contact op te nemen met Eva Jeremiasse voordat je de aanvraag schriftelijk indient. We maken dan een afspraak voor een pitch waarbij we eerst beoordelen of je aanvraag bijdraagt aan onze ambities.

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Het project dient uitgevoerd en afgerond te zijn tussen 1 augustus 2020 en 1 oktober 2023. De aanvraag voor een subsidie kan uiterlijk tot 1 augustus 2023 ingediend worden zolang de subsidiepot toereikend is.

De subsidie is anno juli 2023 volledig toegekend en niet meer beschikbaar.

Voorwaarden en meer

Informatie bij aanvraag West-Brabant werkt met Talent

Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent

Verantwoording project West-Brabant werkt met Talent

Verantwoording facturen en uren West-Brabant werkt

Contact

Voor meer informatie neem contact op met:

 

Eva Jeremiasse

Eva Jeremiasse

Projectadviseur
eva.jeremiasse@west-brabant.eu
06-81121487