Succesvolle arbeidsmarktprojecten op het podium tijdens ‘Talent op de Bühne’

Bijeenkomst mei 2023 WhatsApp_Image_2023-05-11_at_15.12.31.jpeg

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Tijdens Talent op de Bühne op 11 mei presenteerden verschillende arbeidsmarktprojecten van West-Brabant werkt met Talent zich op de bühne van poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom. Een inspirerende middag met aansluitend een netwerkmoment om elkaar te leren kennen en kennis of ervaringen uit te wisselen. 

Na twee eerdere edities in Breda en Roosendaal, stonden in dit laatste event in Bergen op Zoom vijf projecten uit de pijlers ‘talent aantrekken’ en ‘talent benutten centraal’. De projecten, die de afgelopen jaren subsidie ontvingen uit West-Brabant werkt met Talent, zijn grotendeels afgerond of lopen nog. Thomas Melisse, voorzitter commissie van Advies arbeidsmarkt Regio West-Brabant en voorzitter stuurgroep West-Brabant werkt met Talent, startte de middag.  

“Het is een uitdaging om met samenwerking en innovatie mee te gaan naar een nieuwe economie”, vertelde Melisse. “Deze projecten laten zien dat we ook ruimte moeten creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Als we iedereen mee kunnen krijgen, werken we met elkaar aan een sterk West-Brabant waarin we klaar zijn voor de toekomst.”

Theater en interventies

In plaats van klassieke projectpresentaties, vertelden acteurs in korte sketches het verhaal van de arbeidsmarktprojecten. Via korte interventies met het publiek gaven de projecteigenaren uitleg aan de aanwezigen in de zaal en was er ruimte voor vragen. Ook werden verschillende dilemma’s door het theaterspel belicht: Hoe kun je als werkgever toch mensen met een onbenut talent werven? Of wat zou jij doen als je in de schoenen van een net afgestudeerde stond? En wat is er nodig om mensen met een beperking optimaal te laten functioneren in je organisatie? 

Projecten 

Een divers palet aan projecten presenteerde zich. Zoals een project over het bieden van werkervaring aan jong creatief (podium)talent, het verlenen van werkervaring en stages aan jonge statushouders of het bouwen van een hybride leeromgeving in de logistiek. De projecten zijn vaak nét de nodige stimulans voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of aankomend talent om zich verder te ontwikkelen. Zodat ze hun talent kunnen ontdekken en ten volle benutten.  

Ontmoeting en kennisdeling 

Aan het einde van de middag zorgde een netwerkmoment voor verdere ontmoeting en inspiratie. Want samenwerking is en blijft nodig om talenten in de regio optimaal te laten opbloeien. Samenwerking tussen de partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de verschillende overheden uit de regio, zijn daarbij noodzakelijk. Door middel van evenementen als deze wil West-Brabant werkt met Talent samenwerkingen tussen alle partijen in de regio stimuleren en bevorderen.  

Meer weten 

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het aantrekken van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. De provincie Noord-Brabant draagt financieel bij. Meer weten over de andere projecten van West-Brabant werkt met Talent? Bekijk dan onze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent.