Teus Kortlever: ‘Het herkennen van talent vraagt om verder te kijken dan iemands cv’

Teus_Kortlever_-_gemeente_Oosterhout-min.JPG

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Talent benutten, aantrekken, behouden en ontwikkelen vormen de pijlers van het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent. Het doel: door innovatie en samenwerking het werkveld veranderen. In interviews met arbeidsmarktexperts kijken we naar de successen van arbeidsmarktprojecten en de veranderende arbeidsmarkt. In dit deel Teus Kortlever, lid van de stuurgroep West-Brabant werkt met Talent en beleidsadviseur sociaal domein bij gemeente Oosterhout. 

Wat is volgens u de kern van een programma als West-Brabant werkt met Talent? 

“De meerwaarde van West-Brabant werkt met Talent is tweeledig. Enerzijds aan de werknemerskant: hoe ontwikkel ik mijn talent of hoe zorgen we dat deze mensen hun eigen talenten gaan zien? Iedereen beschikt namelijk over talent. Alleen weet lang niet iedereen dit voor zichzelf te vinden of te ontplooien. De projecten van West-Brabant werkt met Talent helpen deze mensen bij hun zoektocht. Anderzijds is er de kant voor de werkgever: hoe kunnen we die laten inzien dat ze verder moeten kijken dan iemands cv of diploma? Hoe kunnen we talent vinden en het benutten? Niet alleen bij nieuw te werven medewerkers, maar ook bij de huidige medewerkers. Het gaat eigenlijk om het herkennen van iemands talenten.”

Hoe hebben de projecten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen? 

“Als je voor de twintigste keer wordt afgewezen voor een baan, doet dat iets met je zelfvertrouwen. De projecten van West-Brabant werkt met Talent dragen stuk voor stuk bij aan het vergroten van dat zelfvertrouwen bij medewerkers. Bijvoorbeeld door het bieden van een directe stageplaats of zelfs een baan. Ook zorgden verschillende projecten voor bij- of omscholing. Tegelijkertijd moeten we het programma niet als het zoveelste subsidiepotje zien, maar eerder als een fonds dat iets extra’s biedt en voor meerwaarde zorgt.”

Welk projecten blijven u het meest bij? 

“Het project met de innovatieve zorgbril, leidde ertoe dat stagebegeleiders in coronatijd op afstand mee konden kijken met studenten die hun stage volgden in de zorg. Op die manier kon het onderwijs toch doorgaan en konden de studenten alsnog hun stage halen. Daarin was de financiële steun vanuit het programma zeker een waardevolle steun, een extra impuls. Maar was het behouden van deze talenten voor de regionale arbeidsmarkt eigenlijk het belangrijkste resultaat. Ook het behouden van stageplaatsen voor Curio bij ACRATS op Aviolanda in Woensdrecht is een mooi voorbeeld van talenten behouden voor de regionale arbeidsmarkt in coronatijd. Anders waren deze studenten mogelijk gestopt met hun opleiding en dat is een verlies voor de arbeidsmarkt.”

Welk advies zou u aan andere projecten, organisaties of ondernemers mee willen geven? 

“Werk vooral niet alleen maar in je eigen tuintje. Kijk bewust over de schutting en ga samenwerkingen met elkaar aan. Dat geldt voor bedrijven en onderwijsinstellingen, maar ook voor gemeenten en bedrijven. Ook als er ooit weer mondiale uitdagingen op ons afkomen, zoals een pandemie of een economische crisis, is het zoeken van verbinding zo belangrijk. Het herkennen van talent speelt daarbij een onmisbare rol. We hebben iedereen nodig om de huidige of toekomstige uitdagingen aan te pakken. Meer begrip voor elkaar en verbinding zijn daarbij onmisbaar.”

Meer informatie 

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en behouden van talent op de arbeidsmarkt in West-Brabant en is financieel mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant. Meer weten? Kijk dan op deze website van West-Brabant werkt met Talent voor meer informatie en de verschillende projecten die gestart zijn.