West-Brabant werkt met Talent nadert afronding: ‘Het is een uniek programma’

Monika_Rouw_en_Eva_Jeremiasse.jpeg

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Talent benutten, aantrekken, behouden en ontwikkelen vormen de pijlers van het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent (WBWMT). Het doel: door innovatie en samenwerking het werkveld veranderen. Omdat het programma bijna afloopt, blikken we in dit interview terug met projectleiders Eva Jeremiasse en Monika Rouw. Wat heeft WBWMT opgeleverd en wat was de invloed van dit programma op de arbeidsmarkt in West-Brabant?

Wat maakt West-Brabant werkt met Talent anders dan andere arbeidsmarktprogramma’s? 

Eva: “Voor de projecten in het programma werken we samen met ‘de markt’, dus onderwijspartijen en ondernemers. Deze partijen hebben zelf ideeën aangedragen en zijn daarvoor samenwerkingen aangegaan. Er zijn verbindingen gelegd die nog niet vanzelfsprekend waren in de regio. In die zin is dat uniek.”

Monika: “We stimuleren met de projecten samenwerkingen die verder gaan dan het project zelf. Subsidie vanuit WBWMT is in zo’n geval een vliegwiel, een aanjager die partijen samenbrengt en met een financiële impuls een project kan laten starten. De intentie is dat er borging is van de werkwijze, zodat het ook na afronding van het programma door kan gaan.” 

Wat zagen jullie vanuit jullie rol als projectleiders? 

Eva: “Overheden hebben in het geval van subsidieprogramma’s vaak een bepaalde rol vanuit wet- en regelgeving. Zij voeren regie op basis van bestaande beleidsuitgangspunten. De projecten van WBWMT laten zien dat je vanuit samenwerking met partijen uit de markt succesvolle resultaten kunt behalen.”

Monika: “De bedrijven en onderwijsinstellingen geven zelf aan wat nodig is voor hen. Als overheid faciliteren we de projecten via het toekennen van subsidie en het opstellen van randzaken. Het vraagt ook wat van de projecteigenaren. In dit geval kenden zij een sterke intrinsieke motivatie om projecten tot een succes te maken. Samenwerken is het belangrijkste element. Dat zag je goed terug in de projecten: het programma is meer dan een zak geld voor werkgevers of onderwijs- en overheidsinstellingen. Het droeg bijvoorbeeld bij aan vernieuwende inzichten bij werkgevers, het omarmen van innovatie of, heel concreet, een baan voor mensen.”

Wat was de invloed van het programma op de regionale arbeidsmarkt? 

Eva: “Als je alle cijfers bij elkaar optelt, dan kom je toch uit op twee- tot drieduizend mensen die we via WBWMT helpen. Dit is een heel diverse doelgroep. Zo hebben we ondernemers geholpen te innoveren in hun bedrijf, met hulp van het onderwijs. Of konden er dankzij de subsidie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch een werkplek krijgen.”

Monika: “Je hoopt als bijkomstigheid dat mensen ook anders met elkaar omgaan. Dat er meer begrip is om iets door middel van goede samenwerking voor elkaar te krijgen. Het is misschien niet uit te drukken in cijfers, maar het is een belangrijke kant van een programma zoals dit. Want iedereen heeft een rol op de arbeidsmarkt die op dit moment onder druk staat door vergroening, vergrijzing, digitalisering en het gebrek aan bepaalde vaardigheden.” 

In 2020, net toen het programma gestart was, stak het coronavirus de kop op. Wat was de invloed van deze periode op het programma? 

Eva: “Op dat moment waren we nog bezig om projecten op te starten en het programma verder uit te rollen. In het laatste kwartaal van 2020 hebben we besloten om ook projecten in te voeren die meteen het verschil konden maken. Zo kwam er in crisistijd bijna 500.000 euro beschikbaar vanuit de provincie Noord-Brabant. Dit geld is ingezet in negen verschillende projecten. Waaronder het bieden van stageplaatsen in composietenonderhoud aan studenten vliegtuigtechniek of het toepassen van een VR-bril voor stagiaires in de zorg. Met deze projecten hebben we honderden studenten, werknemers en organisaties in een kort tijdsbestek geholpen.”

WBWMT stopt officieel in 2024. Hoe kijken jullie naar de toekomst? 

Eva: “We hebben resultaten en samenwerkingen laten zien die opvallen en als voorbeeld dienen. Doordat de provincie Noord-Brabant de uitwerking aan de arbeidsmarktregio’s overlaat, is het subsidieprogramma vooral maatwerk geweest. Dat versterkt de kracht van de regio. Het zou mooi zijn als dat dit soort programma’s in de toekomst vaker plaats kunnen vinden. Het helpt als het ‘onder één paraplu’ geborgd en te vinden is.”

Monika: “Het is nu aan de regio om te zorgen dat het samenwerken tussen de partijen geborgd blijft. Dat je samen zoekt naar innovatie oplossingen, in plaats dat iedereen zelf op eigen houtje dingen gaat onderzoeken of subsidie aanvraagt. West-Brabant werkt met Talent laat zien: door met meerdere partijen uit het werkveld subsidie aan te vragen en samen te werken, sta je écht sterker.”

Meer informatie 

Met innovatie en samenwerking meegaan in de veranderende arbeidsmarkt. Dat is waar het programma ‘West-Brabant werkt met talent’ voor staat. Ondernemers, werknemers, onderwijs en overheid verslimmen, verbinden en verduurzamen met elkaar de regio. Samen creëren we een sterk West-Brabant waar we talent aantrekken, benutten, ontwikkelen en behouden. Meer weten? Kijk dan verder op deze website van West-Brabant werkt met Talent voor meer informatie en de verschillende projecten.