Ad Verbogt: ‘Zonder ‘West-Brabant werkt met Talent’ zou de regio kansen missen’

Foto_Ad_Verbogt_2.jpg

Meer Actueel

Project Werkend Lerend in West-Brabant wil met leer-werktrajecten talent anders benutten

Freek van den Heuvel: ‘In de profilering moet een regio zich niet alleen naar buiten richten’

Hybride leeromgeving NXT Moerdijk helpt arbeidsmarktproblematiek in havengebied te verminderen

Nieuw arbeidsmarktproject richt zich specifiek op werkzoekende 50-plussers in West-Brabant

Talent benutten, aantrekken, behouden en ontwikkelen vormen de pijlers van het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent (WBWMT). Het doel: door innovatie en samenwerking het werkveld veranderen. In interviews met arbeidsmarktexperts kijken we naar de successen van arbeidsmarktprojecten en hoe zij naar het veranderende werkveld kijken. In dit deel Ad Verbogt, programmamanager Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant en vanuit die rol betrokken bij West-Brabant werkt met Talent. 

Op wat voor manier legt de Agenda beroepsonderwijs West-Brabant verbinding met de regionale arbeidsmarkt? 

“Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. De oplossing ligt deels in het beroepsonderwijs. Het mbo en hbo zijn belangrijke spelers want er is een tekort aan vakmensen. In West-Brabant werken daarom ondernemers, onderwijs en overheid slim samen om deze problematiek aan te pakken. De Agenda speelt in op huidige transities zoals energie of circulaire economie en op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio.”

Welke rol vervult u daarin?

“Namens het beroepsonderwijs zijn we continu in gesprek met alle stakeholders. We vragen input voor invulling van de programmalijnen, waaronder Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en talentontwikkeling. Daarnaast werken we aan een regionale coalitie voor sterk beroepsonderwijs. Als ik vanuit gesprekken kansrijke initiatieven hoor die in aanmerking komen voor het arbeidsmarktprogramma, dan geef ik die door.”

Talent vormt dus een kernbegrip. Wat is volgens u de essentie van talent? 

“Je hebt overal passend talent voor nodig. Zowel de Agenda Beroepsonderwijs als het arbeidsmarktprogramma kijken daarbij verder dan alleen de studenten in opleiding of de opgeleide studenten. We kijken naar iedereen die zich wil ontwikkelen of een stap vooruit wil zetten. Dat gaat om werkenden, werkzoekenden en zijinstromers. Dan gaat het er ook nog om op welke wijze je duurzaam talent wil aantrekken, benutten, ontwikkelen of behouden. Zowel de Agenda als WBWMT stimuleren dat onderwijs, overheid en bedrijfsleven met elkaar dit gesprek blijven voeren en ideeën, kennis en ervaring delen.”

Hoe biedt een arbeidsmarktprogramma zoals West-Brabant werkt met Talent meerwaarde volgens u? 

“Zonder dit programma zou de regio vele kansen missen. Het laat zien dat alleen subsidie niet leidend hoeft te zijn om tot goede, werkbare ideeën te komen. Maar dat ideeën, initiatieven juist versneld en sterker opgestart kunnen worden dankzij een financiële injectie. Het programma geeft initiatieven en ideeën de kans om daadwerkelijk uit te gaan voeren en op te gaan starten. Dat eerste steuntje in de rug om ook andere partijen mee te krijgen. Ook zorgt het programma ervoor dat we talent blijven zien en herkennen. Zodat het niet wegsijpelt uit onze regio.”

Waar ziet u verbindingen met projecten en activiteiten tussen programma en Agenda? 

“Bij ieder project zien we samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Waarbij de overheid fysieke locaties faciliteert als het gaat om bijvoorbeeld broedplaatsen en hybride leeromgevingen. Als je kijkt naar de drie programmalijnen van de Agenda, dan is de sterkste koppeling te maken met de programmalijn Leven Lang Ontwikkelen, waarbij eigenlijk het talent centraal staat. Dan praat je over de samenwerking tussen vmbo en mbo en mbo en hbo, waar concrete onderwijsprogramma’s worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan skills-paspoorten voor bijvoorbeeld de energietransitie. Welke nieuwe skills zijn nodig voor de nieuwe beroepen? Of de aanpak van laaggeletterdheid of digitale geletterdheid.”

Kijkt u naar de afgelopen paar jaar. Op welke resultaten bent u trots om aan meegewerkt te hebben? 

“Als we het dan hebben over een krappe arbeidsmarkt, hoe mooi is het dan dat er dankzij West-Brabant werkt met Talent tientallen stageplaatsen voor bijvoorbeeld vliegtuigonderhoud zijn gerealiseerd met een grote kans op een fulltime of parttime baan. Of dat er bij een gebrek aan stageplaatsen een mooi alternatief is gestart met vervangende stageplaatsen in de Uitvindfabriek voor ruim dertig studenten die voor Pedagogisch Medewerker studeren.”

Welk advies zou u tot slot anderen willen geven op het gebied van samenwerking en de arbeidsmarkt? 

“Er zijn veel overlegtafels in West-Brabant met ieder verschillende accenten. Deels bij werknemers, deels bij werkgevers. Of dan weer overheid en dan weer bij het bedrijfsleven. Mijn advies is om op al deze tafels ‘Een sterke regionale arbeidsmarkt’ op de agenda te zetten. Wat kunnen zij vanuit hun overlegtafel bijdragen aan een sterke regionale arbeidsmarktregio met voldoende talentvolle arbeidskrachten?”

Meer informatie 

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en behouden van talent op de arbeidsmarkt in West-Brabant en is financieel mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant. Meer weten? Kijk dan verder op onze website van West-Brabant werkt met Talent voor meer informatie en de verschillende projecten die gestart zijn.